comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în perioada ianuarie – septembrie 2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/10/2020 | Locale Ialomita

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv. Persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială, respectiv drepturile conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și concediu medical; lipsa accesului la pensie și la indemnizație de șomaj. Persoana care prestează muncă fără forme legale de angajare nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului.

De asemenea, angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele pagube produse de acesta.

În perioada ianuarie – septembrie 2020, în domeniul relaţiilor de muncă, rezultatele acţiunilor de control privind depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată sunt prezentate astfel:

 • 834 controale efectuate;
 • 52 angajatori sancţionaţi;
 • 107 persoane depistate că desfăşoară muncă nedeclarată, din care :
 • 72 persoane depistate fără forme legale de angajare;
 • 12 persoane fără transmiterea raportului de muncă în Revisal;
 • 7 persoane primite la muncă în perioada în care aceste au avut contractele individuale de muncă suspendate;
 • 16 persoane primite la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
 • 56 sancţiuni aplicate ( 55 amenzi şi 1 avertisment );
 • 1.810.000 lei valoarea amenzilor aplicate angajatorilor pentru utilizarea muncii nedeclarate, din care
 • 1.360.000 lei conform art.260 lit e) primirea la muncă fără forme legale de angajare
 • 240.00 lei conform art.260 lit e1) primirea la muncă fără transmiterea raportului de muncă în Revisal
 • 140.00 lei conform art.260 lit e2) primirea la muncă în perioada în care aceste au avut contractele individuale de muncă suspendate
 • 70.000 lei lei conform art.260 lit e3) primirea la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial
 • 57 de măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate.
ITM Ialomița, Șef Serviciu Relații de Muncă – State Aurelia