comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Avertisment privind munca în străinătate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/03/2018 | Locuri de munca

În data de 5 martie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 232/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

Serviciile specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea angajării acestora în străinătate.

Acesteservicii sunt furnizate de către agenţii de plasare a forţei de muncă înfiinţaţi pe teritoriul României (persoană juridică înfiinţată în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, cu codul CAEN 7810) sau de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau al Spaţiului Economic European ( firmă străină, care a dobândit într-un stat membru UE dreptul de a presta aceste activităţi şi care e autorizat pentru aceasta activitate).

Pentru a desfăşura activităţi de mediere – punerea în legătură a angajatorului străin cu persoana care are domiciliul în România şi se află în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă, finalizată prin încheierea unui contract individual de muncă, agentul de plasare forţă de muncă trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulativ):

1. s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul prin depunerea certificatul constatator de la Registrul Comerţului, din care să rezulte activitatea principală (codul CAEN – 7810) şi a dovezii înregistrării la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal;

2. au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;

3. dispun de spațiul și dotările necesare pentru buna desfășurare a activității;

4. au încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienței în recrutare de personal;

5. nu au fost condamnaţi definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal, incompatibilă cu activitatea pe care urmează să o desfășoare;
6. nu se află în faliment;
7. nu se află în dizolvare.
Pentru medierea cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, agenţii de plasare încheie cu solicitanţii locurilor de muncă contracte de mediere în formă scrisă şi efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.
Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa sub denumirea „ avertisment privind munca în străinătate”.