comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: 44 de angajatori, cu peste 6.000 de salariați, au fost verificați cu privire la telemuncă, decalarea programului, COVID 19, securitate și munca la domiciliu

În perioada 11 –24 noiembrie 2020, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19 și a avut ca grup țintă angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați.

Au fost verificaţi 44 de angajatori, cu un număr de 6.275 salariaţi. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, s-a constatat faptul că 4 angajatori au dispus, pentru 72 de salariaţi, munca în regim de telemuncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar un angajator a luat măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă. Pe durata acestei reducerii, salariaţii afectaţi beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

De asemenea, 38 de angajatori au organizat programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine, activitatea la o diferență de cel puțin o oră, iar un angajator cu peste 200 de salariaţi nu a organizat programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine, activitatea la o diferență de cel puțin o oră, drept pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 5.000 lei şi s-a dispus măsura de intrare în legalitate.

Pentru încălcarea prevederilor legale privind relaţiile de muncă au mai fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale, dintre care 3 amenzi în valoare de 9.000 lei şi 4 avertismente, fiind dispuse 12 măsuri pentru remedierea următoarelor deficienţe: nestabilirea şi neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate zilnic pentru fiecare salariat, nerespectarea clauzelor contractului individual de muncă cu timp parțial, nerespectarea termenelor de transmitere în Revisal a elementelor contractelor individuale de muncă

Totodată, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost constatate 59 deficiente la 31 angajatori pentru care au fost dispuse măsuri pentru remedierea acestora. De asemenea, au fost sancționați 31 angajatori, din care 4 cu sancţiuni contravenționale în valoare de 27.000 lei.

Principalele deficiențe constatate în domeniul SSM au fost: neinstruirea lucrătorilor desemnaţi să aplice măsurile de prim ajutor; nefinalizarea controlului medical periodic; neorganizarea activităţii de prevenire şi protecție la nivelul unităţii; instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul SSM; neasigurarea echipamentului individual de protecţie specific sezonului rece.

În ceea ce privește verificarea măsurilor luate de angajator cu privire la combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 au fost constatate 20 deficienţe la 19 angajatori, care au fost sancționați cu avertisment.

Obiectivele campaniei au fost acelea de conștientizare a angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați și determinarea acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine, activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu coronavirus la locul de muncă, precum și pe timpul deplasării la și de la locul de muncă precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. De asemenea, verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă; verificarea modului în care angajatorii organizează transportul de la locul de muncă la domiciliu și invers, precum și a modului în care s-au organizat spațiile destinate servirii mesei de către lucrători; Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare, dar și identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

 

Mai multe articole de la obiectiv.net: