comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: 113 controale la agenți economici, în luna mai

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/06/2021 | Locuri de munca

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa, în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 – pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a HG nr. 488/2017 a efectuat acţiuni de control în luna mai 2021 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă, astfel:

 • 113 controale la agenţi economici;
 • au fost sancţionaţi 24 angajatori;
 • s-au aplicat 38 sancţiuni contravenţionale, din care :
 • 12 amenzi în cuantum de 64.000 lei;
 • 26 avertismente
 • s-au dispus 68 măsuri cu termene concrete de realizare a neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, în luna mai 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa, a realizat un număr de 111 controale, în care au fost depistate un număr de 2 persoane ce desfăşurau muncă nedeclarată, din totalul de 143 salariaţi aflaţi în activitatea.

Deficiente constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 1. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii;
 2. Negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;
 3. Nerespectarea prevederilor legale privind munca în timpul sărbătorilor legale;
 4. Primirea la muncă a unei persoane în afara programului de lucru înscris în contractul individual de muncă cu timp parţial;
 5. Neefectuarea concediului de odihnă şi necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea raportului de muncă;
 6. Neevidenţierea orelor lucrate de salariaţi;
 7. Nestabilirea şi neacordarea sporului pentru muncă prestată în zilele de repaus săptămânal;
 8. Nerespectarea termenelor prevăzute de HG nr. 905/2017;
 9. Nerespectarea art.33 din Legea 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale.