comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM: Controale de verificare a contractelor individuale de muncă cu timp parţial

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/07/2018 | Lege si Ordine

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite prin lege, cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2018, în perioada 18 – 29 iunie 2018, s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă.

Din interogarea bazei de date privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, gestionată de Inspecţia Muncii, la data de 30 aprilie 2018, din numărul total de contracte individuale de muncă active, un procent de 13,72 % reprezintă contracte individuale cu timp parţial. Acest tip de contract individual de muncă este reglementat de art.103 – 107 din Codul Muncii. Este obligatorie menţionarea în contractul individual de muncă a repartizării programului de lucru şi interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

În contextul în care, începând cu luna august 2017, prin modificarea şi completarea Codului muncii, primirea la lucru a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, este considerată muncă nedeclarată, ţinând cont de faptul că există o practică în rândul angajatorilor de a încadra personal cu contract individual de muncă cu timp parţial, în fapt activitatea desfăşurându-se 8, 10 sau chiar 12 ore/zi, Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomiţa a efectuat controale la 12 angajatori unde au fost constatate următoarele deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă:

  1. primirea la muncă a unei persoane în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial;
  2. nestabilirea în contractele individuale de muncă a repartizării programului de lucru şi neînmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă anterior începerii activităţii
  3. neacordarea drepturilor salariale şi necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat şi neeliberarea adeverinţelor de vechime în muncă la data încetării contractului individual de muncă.

Trei angajatori au fost sancţionaţi cu 6 sancţiuni contravenţionale pentru primirea la lucru a unei persoane în afara programului stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial şi pentru nerespectarea prevederilor legale privind evidenţierea orelor lucrate de salariaţi; valoarea amenzilor aplicate a fost de 12.500 lei şi au fost dispuse 23 de măsuri de intrare în legalitate.

Comunicat de presă ITM Ialomita