ITM: Campania Naţională în domeniul construcţiilor

În perioada 09 – 13.05.2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor .

Rezultatele controalelor efectuate în anii anteriori de către inspectoratele teritoriale de muncă au evidenţiat faptul că domeniul construcţiilor reprezintă unul dintre  domeniile prioritate pentru acţiunile Inspecţiei Muncii.

Numărul mare de accidente la nivel naţional înregistrate în anul 2016 precum şi gravitatea acestora a fost factorul determinant pentru a continua şi intensifica acţiunile de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care anagajatorii realizează , în şantierele temporare şi mobile , măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă .

Pe de altă parte, munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv , datorită consecinţelor sociale şi econonice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială, angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta, fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Au fost controlate mai multe şantiere de pe teritoriul judeţului unde au fost verificaţi 16 angajatori cu un număr total de salariaţi de 762 :

În domeniul relaţiilor de muncă: au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.000 lei şi au fost dispuse 24 de măsuri de intrare în legalitate :

  • respectarea prevederilor HG nr. 500/2011  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • stabilirea şi acordarea sporului pentru repaus săptămânal;
  • evidenţierea reală a orelor lucrate de salariaţi ;
  • acordarea drepturilor salariale şi compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate, la încetarea raporturilor de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate deficiente privind respectarea de către angajatori şi angajaţi a normelor , prevederilor şi instrucţiunilor de securitate a muncii în desfăşurarea activităţilor de contrucţii:

  • neutilizarea echipamentului de protecţie acordat de către angajator;
  • instruirea superficială a lucrătorilor;
  • activităţi realizate de lucrători fără calificare;
  • utilizarea de schele necorespunzătoare , fără balustrade şi cu platforme incomplete sau improvizate;
  • căi de acces blocate , riscuri nesemnalizate , echipamente de lucru şi materiale depozitate necorespunzător.

Toate aceste duc la un risc sporit de accidentare a lucrătorilor sau a altor persoane ce pătrund în şantier . S-au  dispus măsuri de remediere şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.

Comunicat de presă: IPJ Ialomița – Inspectoratul teritorial de muncă IALOMIŢA
Mai multe articole de la obiectiv.net: