livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

ITM: Angajatorul este obligat să aibă evidența orelor de muncă prestate zilnic de angajați

Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2017, intrată în vigoare la 07 august 2017, modifică o serie de elemente din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 şi impune existenţa la locul de muncă a unor documente care dovedesc derularea raportului de muncă, astfel:

1.Art.16 alin (4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

2.Art. 119 Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.
Potrivit art. 17 alin. (2) şi alin.(3) lit. b) din Codul muncii, în contractul individual de muncă trebuie să se înscrie locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri.

Potrivit art.5 lit.k) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.

Locul de muncă este determinat de angajator şi presupune precizarea următoarelor elemente: a localităţii, a unităţii sau subunităţii ( secţiei, atelierului, departamentului, direcţiei, serviciului, biroului) şi dacă munca se va presta stabil la sediul unităţii sau subunităţii ori în afara ei (în alte puncte de lucru, eventual la domiciliul salariatului sau chiar în alte localităţi).