comenzi la domiciliu cliseru.ro

ISU Ialomița: Concurs pentru încadrare personal din sursă externă

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează concurs în vederea ocupării unui post de execuție vacant din cadrul compartimentului Avizare-Autorizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de o parte din documentele necesare la dosar, vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 26.04.2018 – 03.05.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00 (data înregistrării la secretariatul unității).

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, în perioada 11.05.2018 – 25.05.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Candidații trebuie să fie declarați ”apt” medical și psihologic pentru funcții de execuție, fiind verificați din aceste puncte de vedere, iar concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

-​ Evaluarea performanțelor fizice – se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, având caracter eliminatoriu. Este declarat „PROMOVAT“, candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05“ (un minut şi cinci secunde) la această probă;

-​ Test scris – pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilită de comisiile centrale de concurs. Nota de promovare a probei de concurs (testul scris) este de minimum 7.00.

Cele două probe vor fi susținute în zilele de 04, respectiv 12 iunie a.c., și vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Toate condițiile generale și criteriile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească se regăsesc în anunțul de concurs și în anexele acestuia, publicate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu, și afișate la avizierele unităţii și subunităților.

Mai multe articole de la obiectiv.net: