comenzi la domiciliu cliseru.ro

ISU Ialomița: Concurs pentru încadrare personal din sursă externă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/04/2018 | Locuri de munca

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează concurs în vederea ocupării unui post de execuție vacant din cadrul compartimentului Avizare-Autorizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de o parte din documentele necesare la dosar, vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 26.04.2018 – 03.05.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00 (data înregistrării la secretariatul unității).

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, în perioada 11.05.2018 – 25.05.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Candidații trebuie să fie declarați ”apt” medical și psihologic pentru funcții de execuție, fiind verificați din aceste puncte de vedere, iar concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

-​ Evaluarea performanțelor fizice – se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, având caracter eliminatoriu. Este declarat „PROMOVAT“, candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05“ (un minut şi cinci secunde) la această probă;

-​ Test scris – pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilită de comisiile centrale de concurs. Nota de promovare a probei de concurs (testul scris) este de minimum 7.00.

Cele două probe vor fi susținute în zilele de 04, respectiv 12 iunie a.c., și vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Toate condițiile generale și criteriile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească se regăsesc în anunțul de concurs și în anexele acestuia, publicate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu, și afișate la avizierele unităţii și subunităților.