ISJ Ialomița: Concurs pentru directori unități de învățământ. Calendar activități – proba scrisă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În vederea desfăşurării în condiţii optime a probei scrise a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat ale judeţului Ialomiţa, vă comunicăm calendarul activităţilor:

Nr. crt. Ziua Interval orar Locaţia Activităţi Participanţi
1. Duminică 16.07.2017 10:00-12:00 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, str.Lacului nr.19 Sloboziajalomiţa -Tragerea la sorţi în vederea selecţiei supraveghetorilor pentru proba scrisă.
– Instruirea membrilor comisiei de concurs
-Membrii Comisiei de organizare şi a Comisiei de concurs -Reprezentanţii sindicatelor, presei şi ai asociaţiilor de părinţi şi elevi
2. Luni 17.07.2017 6:30 – 6:45 Colegiul Naţional” Mihai Viteazul” Slobozia, b-dul Unirii, nr.10, Slobozia, Ialomiţa -Sosirea membrilor comisiei de organizare a ISJ Ialomiţa. -Membrii comisiei de organizare ;
-Cadrele didactice desemnate prin tragere Ia sorţi în data de 16.07.2017.
6:45 -7 :00 Colegiul Naţional” Mihai Viteazul” Slobozia, b-dul Unirii, nr.10, Slobozia -Sosirea cadrelor didactice desemnate prin tragere la sorţi.
7:00 – 8:00 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, b-dul Unirii, nr.10, Slobozia, Ialomiţa -Repartizarea pe săli prin tragere la sorţi şi Instructajul responsabililor de sală şi supraveghetorilor. -Cadrele didactice desemnate prin tragere la sorţi în data de 16.07.2017.
8:00-8:30 Sălile de concurs ale Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia -Accesul candidaţilor în sălile de concurs pe baza buletinului/cărţii/adeverinţei de identitate/permisului auto sau paşaportului. -Candidaţii înscrişi şi validaţi
8:30-8:50 Sălile de concurs ale Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia Instructajul candidaţilor -Candidaţii înscrişi şi validaţi
09:00-10:30 Sălile de concurs ale Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, b-dul Unirii, nr.10, Slobozia, Ialomiţa proba scrisă
10:00-10:15 Colegiul Naţional Mihai Viteazul Slobozia, b-dul Unirii, nr.10, Slobozia, Ialomiţa -Sosirea membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct la nivelul unităţii de învăţământ Membrii comisiilor de concurs
3. 10:30 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia -Evaluarea lucrărilor. Plenul comisiei şi observatorii

La sediul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia va fi afişată, cu cel puţin 24 ore înaintea probei scrise, repartizarea candidaţilor pe săli.

Accesul reprezentanţilor sindicatelor şi observatorilor în comisiile de concurs este permisă pe baza delegaţiilor eliberate de structura pe care o reprezintă.

ISJ Ialomița