IPJ selecționează candidați pentru concursurile de admitere în unitățile de învățământ MAI

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa selecţionează candidaţi pentru concursurile de admitere în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea  2013 sunt:

I)        Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti-Facultatea de Poliţie :

                     programul de studii universitare de licenţă „Drept”:

20 locuri;

5 locuri minorităţi (2 romi, 2 maghiari, 1 alte minorităţi/etnii).

programul de studii universitare „Ordine şi siguranţă publică specializarea“ordine şi siguranţă publică”- forma de învăţământ de zi:

165 locuri;

10 locuri minorităţi ( 4 romi, 4 maghiari, 2 alte minorităţi);

programul de studii universitareOrdine şi siguranţă publicăspecializarea“ordine şi siguranţă publică”- forma de învăţământ Frecvenţă redusă.

18 locuri.

II)     Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina:

                                  – 295 locuri;

                                  – 5 locuri minorităţi ( 3 romi , 2 alte minorităţi);

III)        Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca:

                                   – 145 locuri;

–  2 locuri minorităţi (3 romi , 1 alte minorităţi);

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08,00 – 16,00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0243/207505.