IPJ Ialomița: Concurs detectivi particulari

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În ziua de 05.06.2014, orele 0900, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, va avea loc examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular.

Persoanele interesate pot depune, până la data de 23.05.2014, la sediul inspectoratului o cerere pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular la care vor fi anexate următoarele documente:

  • curriculum vitae;
  • actul de identitate, în copie legalizată;
  • actul de studii, în copie legalizată;
  • actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
  • certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
  • certificat de cazier judiciar;
  • declaraţie, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;
  •  dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale. (suma de 140 lei care va fi achitată la casieria unităţii).

Examenul va consta în doua probe, una scrisă, cealaltă orală (interviu). Candidatul declarat „respins” la proba scrisă nu va mai participa la interviu. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 5. Proba scrisă va consta în test grilă care va cuprinde 20 întrebări, fiecare răspuns corect fiind apreciat cu 0,5 puncte.

Întrebările vor fi formulate în baza tematicii şi bibliografiei anexate.

Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat Inspector principal de poliţie Ivan Mirona tel. 0243/207564.

 

Bibliografia pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular pe anul 2014 cuprinde:

A. Constituţia României.

B. Codul penal – partea specială.

C. Codul de procedură penală.

D. Dreptul Civil.

E. Legea 329/2003 pricind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată şi completată prin Legea nr.353 din 15 iulie 2004.

F. HG.1666/07.10.2004 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.329 din 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

G. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr.16 din 09 martie 2005 şi Legea nr.268 din 01 octombrie 2007.

H. HG.585/2002 pentru aprobarea standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată.

I. Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.38 din 22 aprilie 2009.

J. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată.

K. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️