Invitaţie la cursuri gratuite!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa vă invită să participaţi la cursuri gratuite cu durata de 3 zile ce vor avea ca finalitate întocmirea unui plan de afaceri ce va putea fi utilizat în accesarea de finanţări nerambursabile pentru întreprinderi.

Cursurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS” , proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea culturii şi competenţelor antreprenoriale a persoanelor care intenţionează să dezvolte afaceri şi a mangerilor din întreprinderi prin programe şi servicii suport în vederea unui antreprenoriat adaptat cerinţelor de dezvoltare economică a regiunilor din Sud.
Detalii:
Organizator : Agenţia Judeţeană pnetru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa
Perioada de derulare a cursurilor: se vor organiza 3 serii , astfel:
Seria 1 : 23-24-25 mai 2012
Seria 2 : 30-31 mai-01 iunie 2012
Seria 3 : 06-07-08 iunie 2012
Locaţia : Hotel Select Slobozia
Durata unui curs este de 3 zile, 8 ore/zi. Participarea este gratuită şi se decontează transportul dus-întors pentru participanţii cu domiciliul la o distanţă de peste 6 km de municipiul Slobozia.
Cerinţe:
– Participanţii trebuie să completeze toate formularele de înscriere furnizate de organizator şi vor prezenta o adeverinţă din care să reiasă calitatea de manager sau personal de conducere (coordonator) în cadrul unei mirco-întreprinderi sau IMM din regiune;
– Vor aduce la curs bilanţul pentru anii 2010 şi 2009;
– În măsura posibilităţilor, un laptop pentru a lucra efectiv la scrierea planului de afaceri şi întocmirea proiecţiilor financiare.
Înscrieri şi informaţii suplimentare :
A.J.O.F.M. Ialomiţa, Slobozia, telefon : 0243.230.999, 0243.231.809 – dna Zaharia Liliana sau Nicoleta Staicu sau Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, Slobozia, 0243/230.105 sau 0730.071.230 ( dna Carmen Grigore)