livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița. Controale.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat, în trimestrul I 2017, în domeniul relaţiilor de muncă, 322 de acţiuni de control în urma cărora au fost dispuse 472 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale se referă la:

Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii;

Nerespectarea termenelor prevăzute de HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;

Nerepartizarea timpului de muncă în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Au fost aplicate 157 de sancţiuni contravenţionale şi s-au aplicat amenzi în valoare totală de 295.300 de lei. Au fost depistate 19 de persoane care lucrau fără forme legale la 15 angajatori şi s-au aplicat amenzi în cuantum de 190.000 lei.

În luna martie 2017 Inspecţia Muncii Bucureşti a declanşat Campania Naţională “O zi pe săptămână “ privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată. În acest scop, lunar, Inspecţia Muncii Bucureşti anunţă tuturor inspectoratelor teritoriale de muncă ziua în care acestea vor efectua acţiunile de control.

Inspectoratele teritoriale de muncă efectuează simultan, în aceeaşi zi, acţiunile de control, pe zone sau domenii de activitate.

În cele 4 zile din luna martie 2017 au fost efectuate 47 de controale fiind sancţionaţi 15 angajatori, din care 5 angajatori depistaţi că foloseau la muncă, fără forme legale de angajare, 5 persoane. Au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale în valoare de 50.000 lei.