Inspecţii în exploataţiile non-profesionale, în special în cele care deţin porcine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În perioada mai – iulie, D.S.V.S.A. Ialomiţa, prin circumscripţiile sanitare veterinare de asistenţă şi personal propriu, a efectuat inspecţii în exploataţiile non-profesionale, în special în cele care deţin porcine, avînd ca scop monitorizarea stării de sănătate a porcinelor domestice  sub raportul pestei porcine clasice şi actualizarea Bazei Naţionale de Date.

Au fost inspectate 6.220 de exploataţii cu porcine pentru care au fost întocmite fişe de inspecţie, constatându-se în numeroase cazuri necunoaşterea şi/sau nerespectarea de către proprietari/deţinători a obligaţiilor ce le revin conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, şi anume:

–   anunţarea oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte apărut la animale medicului veterinar de liberă practică imputernicit (din localitate);

–   anunţarea medicului veterinar din localitate despre intenţia de a cumpăra sau de a vinde porci sau alte animale pentru a primi recomandările necesare, efectuarea examinării clinice şi întocmirea documentelor legale;

–  anunţarea consiliului local despre cumpărarea animalelor, pentru a fi înscrise în registrul agricol;

–  notificarea medicului veterinar din localitate pentru identificarea, înregistrarea animalelor nou apărute în exploataţie (prin fătare) şi înfiinţarea de exploataţii nonprofesionale noi, acolo unde este cazul;

–  anunțarea medicului veterinar a intenţiei de tăiere a porcilor proprii, pentru a fi asomaţi şi examinaţi înainte şi după tăiere, precum şi pentru controlul cărnii, în special examinarea trichineloscopică;

–  anunţarea consiliilor locale în situaţii de mortalitate la animale, pentru preluarea acestora de unităţi specializate în vederea neutralizării.

Pesta porcină clasică este o boală virală, extrem de contagioasă, care afectează deopotrivă porcii domestici şi pe cei sălbatici, fiind răspândită la nivel global. Boala nu este transmisibilă la om, dar poate genera pierderi economice de mari proporţii.

Pesta porcină clasică se transmite prin contactul direct dintre porcii domestici şi/sau sălbatici, bolnavi şi cei sănătoşi, răspândindu-se prin contactul cu secreţiile (lacrimi, salivă) şi excreţiile (fecalele animalelor infectate) cu obiecte, hrană, îmbrăcăminte, mijloace de transport, adăposturi contaminate. Virusul poate fi purtat de la porcii bolnavi către cei sănătoşi în cadrul mişcărilor necontrolate sau ilegale ale animalelor (transport, vânzare, târguri) şi de către oameni, păsări, insecte. Infecţia poate fi contactată si prin intermediul resturilor alimentare din gospodărie, motiv pentru care acest tip de alimentaţie este interzis (din carne de porc, netratată termic sau resturi ce conţin fragmente de porc infectat cu virusul pestei porcine clasice).

Porcii bolnavi de pestă porcină clasică prezintă modificări de comportament, cum ar fi: refuzul deplasării și al hranei, au coada, picioarele, urechile, abdomenul colorate în roşu închis, constipaţie urmată de diaree, se deplasează greoi şi au tremurături musculare.

Avînd în vedere eforturile deosebite depuse in ultimii ani de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară pentru implementarea Programului multianual de monitorizare, control şi eradicare a pestei porcine clasice in Romania  şi pentru acceptarea de către Comisia Europeana a  Sistemului canalizat, propus ca o măsură temporară pentru a autoriza punerea pe piaţa europeană de carne proaspată, carne preparată, carne tocată şi produse din carne provenind de la porcii care îşi au originea în exploataţile comerciale de porcine din Romania, în situaţia nerespectării de către proprietari/deţinători a legislaţiei în vigoare se vor aplica sancţiunile contravenţionale corespunzătoare, şi anume:

Hotararea de Guvern 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 2

a)      cu amendă de la 600 lei la 1600 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul persoanelor juridice:

  1. introducerea fara documente sanitare veterinare a altor animale in efectivele existente, exploatatii de animale sau gospodarii ale populatiei ori in turmele constituite pe pasuni, precum si neanuntarea consiliilor locale in termen legal in vedere inscrierii in registrele agricole a oricaror schimbari in efectivele de animale si a produsilor obtinuti de la acestea;
  2. ……
  3. Nepredarea marcilor de identificare auriculara/crotaliilor si/sau a pasapoartelor in cazul bovinelor, de la animale sacrificate sau moarte;
  4. Neanuntarea imediata a medicului veterinar despre suspiciunea sau aparitia unei boli transmisibile la animale, precum si instrainarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boala;

Art. 3

a)      cu amenda de la 600 lei la 1200 lei, in cazul faptelor savarsite de personaele fizice, respective cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei, in cazul persoanelor savarsite de personae juridice:

  1. ………
  2. Vanzarea sau instrainarea in orice mod a animalelor, cumpararea ori luarea acestora in proprietate cu orice titlu, fara documente prevazute de legislatia sanitara veterinara in vigoare;

……………………………………………………………………………….

8. refuzul identificarii si inregistrarii animalelor de catre detinatori, precum si nepredarea catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana a marcilor auriculare si a pasaportului individual pentru bovinele sacrificate, moarte sau ucise conform legislatiei in vigoare;

9. detinerea sau transportul de animale neidentificate si neinregistrate, fara documente sanitare veterinare.