Înscrierea în învățământul primar 2018 – 2019

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Clasa pregătitoare – Când, unde și cum are loc înscrierea. Documente necesare. Înscrierea online. Evaluarea psihosomatică

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratul şcolar, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în următoarele centre:

-Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Slobozia -CJRAE Ialomiţa

-Şcoala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” Urziceni -Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti -Liceul Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei

 • începând cu data de 01.03.2018 se pot face programări la numărul de telefon: 0787626987, în intervalul orar: 8:00-16:00
 • Evaluarea se efectuează în perioada 1 – 23 martie 2018, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: tn această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinţii trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere.
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
 1. Prima etapă: 8 – 26 martie
 • de luni până vineri, între orele 8:00 -18:00
 • părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
 • 30 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a listei copiilor înscrişi după prima etapă
 1. A doua etapă: 12 -18 aprilie
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând sa se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a listei copiilor înscrişi după a doua etapa

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

 • Din următoarele surse:
 1. Internet: pe prima pagină a site-ului inspectoratului şcolar (isjialomita.ro) la secţiune numită înscrierea în învăţământul primar 2018.
 2. Unităţi de învăţământ
 3. Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 243 -de luni pânăjoi, între orele 12:00 – 16:00 -vineri, între orele 10:00 – 14:00

CE ESTE IMPORTANT DE ŞTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

 • Atenţie! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentaţi la secretariatul şcolii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de aşteptare al dvs şi al celorlalţi părinţi.
Mai multe articole de la obiectiv.net: