Informații privind ajutorul de minimis – agricultură ecologică

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că, până în data de 07 noiembrie 2014 inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Potrivit H.G. nr. 864/2014, ajutorul specific compensatoriu se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 din H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru  exploataţiile cuprinse între:

 1. a) 0,30 ha – 5 ha, inclusiv
 2. b) 5,1 ha – 20 ha, inclusiv

În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii completează şi depun cererea pentru ajutorul de minimis în agricultură la centrul judeţean al A.P.I.A. pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului/ administratorului/ împuternicitului;
 2. b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 3. c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;
 4. d) copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 5. e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 6. f) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:
 • nu a intervenit nici o cauză de încetare / desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;

 • beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv.

 1. g) certificat de producător emis potrivit prevederilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producătorii agricoli persoane fizice.

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:

 1. a) 1180 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv;
 2. b) 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

În cazul în care beneficiarii nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor restitui sumele încasate prin prezenta hotărâre.

Precizăm că sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor, începând cu data de 2 decembrie 2014.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️