Informații plată impozite și taxe

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Facem cunoscut agenţilor economici, instituţiilor publice şi populaţiei că impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri care se încasează în numerar datorate bugetului general consolidat pot fi achitate la casieriile unităţilor de trezorerie până pe data de 30 decembrie 2013, ora 10,30, cu exceptia zilei de 27.12.2013, zi în care se încasează numai impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului consolidat administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

finante ialomita

Documentele pentru plăţile prin virament către beneficiari care au conturi deschise atât la instituţii de credit cât şi la trezorerii din judeţ sau din alte judeţe,  inclusiv virarea de către agenţii economici a disponibilităţilor existente în conturile din trezorerii, se prezintă la trezoreria operativă  până pe data de 30 decembrie 2013 ora 10,00 cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013.

Totodată, reamintim contribuabililor că termenul privind declararea şi plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie este 20 decembrie 2013.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.”