Informaţii cu privire la plafonul legal de scutire de TVA

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Actualizat: 18 octombrie 2011

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomita informează contribuabilii, persoane juridice, care au depăşit plafonului legal de scutire de TVA, precum şi persoanele fizice autorizate aflate în aceeaşi situaţie, că trebuie să se înregistreze ca plătitori TVA în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon şi au obligaţia să depună declaraţiile de menţiuni prin care să se înregistreze în scopuri TVA, la administraţiile financiare teritoriale în a căror rază işi au domiciliul fiscal.

Menţionăm că plafonului este de 35.000 euro, calculaţi la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeana  (1 euro = 3,3817 lei).

Persoanele impozabile stabilite în România a căror cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului legal pot aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform Codului Fiscal.

De această facilitate pot beneficia persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, dar şi persoanele fizice care desfaşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere.