Informarea privind medierea, obligatorie de la 15 februarie

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Începând cu 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă, cei care vor să înceapă un proces vor putea face acest lucru doar dacă participă, în prealabil, la o ședință de informare privind medierea.

Acest lucru înseamnă că se instituie obligația legală pentru părți ca, anterior declanșării acțiunii în instanță sau până la termenul dat de instanță în acest sens, să se prezinte la un mediator autorizat în vederea informării cu privire la posibilitatea soluționării diferendelor pe calea medierii, adică prin dialog și negociere.

mediatorAlina Nucă, mediator autorizat, susține că „medierea este o formă simplă de soluționare a unei probleme, mai ieftină, și mult mai avantajoasă din punctul de vedere al factorului timp, față de instanță. La instanță ai multe termene, pe timp îndelungat, și te duci cu ideea că ți se va face dreptate, însă este binecunoscut că dreptatea va fi numai de o anume parte. La mediator, soluția nu va fi neapărat cea legală, dar va fi agreată de ambele părți. Mediatorul nu va încerca niciodată să ajute una dintre părți și nici să le impună soluția. În urma dialogului, a negocierii, soluția va fi aleasă chiar de ei”.

Așadar, de la 15 februarie nu s-a impus obligativitatea medierii, ci a informării cu privire la această formă de soluționare a unui conflict. Informarea este gratuită, iar în urma discuției cu mediatorul îi va fi eliberat un certificat pe care reclamantul îl va prezenta judecătorului, legat de faptul că a luat la cunoștință.

După ședința de informare, persoana care avea în plan declanșarea unui proces are două posibilități: să aleagă procedura propriu-zisă de mediere, respectiv semnarea acordului de mediere între părți și mediator urmată de derularea procedurii, sau să continue acțiunea în instanță.

Dacă alege să meargă în instanță, cererea îi va fi admisă doar dacă prezintă certificatul conform căruia s-a informat cu privire la mediere. Dacă alege medierea, va apela la un mediator autorizat, înscris într-o asociație profesională.
Dacă reclamantul refuză informarea despre mediere și nu prezintă judecătorului certificatul, i se va respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă.

În cazul în care una dintre părți refuză în scris participarea la ședința de informare ori nu se prezintă la data fixată pentru ședința de informare, se întocmește un proces-verbal, care se depune la dosarul instanței.

Așadar, după informarea privind această formă de soluționare a unui conflict, urmează medierea propriu-zisă. Se încheie un contract, se stabilește onorariul, acesta fiind variabil, în funcție de complexitatea cazului, și încep ședințele cu părțile implicate. Dacă în urma acestor discuții, mediatorul consideră că nu are toate elementele să aducă într-o anumită direcție părțile, se fac ședințe separate, până când se ajunge la o soluție avantajoasă pentru toată lumea.

Actul final care rezultă din acest dialog va fi acordul de mediere, un act sub semnătură privată.