Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale se impozitează cu 16%

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează primăriile şi  persoanele interesate că, potrivit Codului Fiscal, indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru atribuţiile privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale, se impozitează cu o cotă de16% asupra venitului brut. Acesta fiind un impozit este final şi va fi reţinut la sursă în momentul plăţii şi virat la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celui în care a fost reţinut.

Totodată, în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2012, cât şi după data de 1 iulie 2012, persoanele fizice care realizează venituri din indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar, potrivit art. 78 din Codul Fiscal, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate doar în cazul în care nu obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din agricultură, venituri din șomaj şi venituri din pensii.