Începând cu 17 septembrie 2011, actul administrativ fiscal se comunica prin posta

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
În conformitate cu noile reglementări ale Ordonanţei de Guvern nr. 29/2011,  începând cu data de 17 septembrie 2011, actul administrativ fiscal se comunica cu prioritate prin posta, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dacă acest lucru nu este posibil, se utilizeaza “cel puţin unul dintre următoarele mijloace”, şi anume:

  • remiterea actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/împuternicitului la sediul organului fiscal, dacă se asigură primirea, sub semnatură, a actului administrativ fiscal;
  • ·       fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii respectivului act administrativ fiscal.

În cazul în care comunicarea nu a fost posibilă prin niciunul dintre mijloacele de comunicare prezentate mai sus, actul administrativ fiscal se poate comunica prin publicitate.
Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, (fără a înlătura nejustificat ordinea de realizare a modalităţilor de comunicare prezentate mai sus) la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Potrivit art. 41 din Codul de Procedura Fiscala, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.