În atenția agenților economici: modificare plachetă „Telefonul Consumatorilor”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Având în vedere că începând cu data de 21 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Ordinul 594/2014, referitor la modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 72/2010 privind măsurile de informare a consumatorilor care la art. 1 alin (1) are următorul cuprins:

Placheta Telefonul ConsumatorilorArt. 1 (1)Pentru corecta informare a consumatorilor și pentru a le da acestora posibilitatea să afle informații referitoare la modul în care se pot face sesizări ori reclamații cu privire la produsele și/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziție, operatorii economici au obligația să afișeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR  – 0219551, adresa și numerele de telefon/fax al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor în a cărui rază teritorială se află operatorul economic, precum și adresa site-ului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Pentru județul Ialomița, anexa 2 din Ordinul nr. 594/2014 se modifică și se înlocuiește cu placheta anexată prezentului comunicat de presă, denumită TELEFONUL CONSUMATORILOR, plachetă care va trebui afișată de către toți operatorii economici, aceasta venind în sprijinul operatorilor economici prin inserarea în cadrul ei a art. 42 din OG 21/1992 (r2) privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. (Reprezentanții asociațiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici) astfel operatorii fiind feriți de controale venite din partea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale). În cadrul acțiunilor de control, comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Ialomița vor acorda consilierea operatorilor economici cu privire la modificările plachetei „TELEFONUL CONSUMATORILOR”.