În 2014, AJOFM va organiza 52 de cursuri de formare profesională

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Pentru a se asigura susținerea financiară a măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă și plății drepturilor bănești ale șomerilor, precum și a măsurilor de protecție socială, AJOFM Ialomița are prevăzut, pentru anul 2014, în bugetul asigurărilor pentru șomaj, cheltuieli structurate pe capitole și subcapitole bugetare.

Astfel, pentru plăți indemnizații de șomaj are prevăzută suma de 12.232.000 lei, pentru asistență socială – 1.800.000 lei, iar pentru plăți către angajatori în vederea formării profesionale a angajaților (ucenicia la locul de muncă) – 59.000 lei.

De asemenea, 700.000 lei sunt plăți către angajatori pentru angajarea tinerilor cu risc de marginalizare socială, 131.000 lei sunt cheltuieli cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, iar 110.000 lei cheltuieli cu formarea profesională.

AJOFM Ialomița a preconizat, pentru anul 2014, organizarea unui număr de 52 cursuri de formare profesională structurate pe 20 meserii/ocupații la care vor participa 728 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Aceste cursuri vor fi organizate atât de CRFPA Călărași, cât și de furnizori de formare autorizați.