comenzi la domiciliu cliseru.ro

Legi importante adoptate recent de Camera Deputaților

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/05/2015 | Politica

Aducem la cunoștința opiniei publice ialomițene câteva proiecte de lege, cu impact deosebit, care au fost adoptate de Camera Deputaților în ședința de plen din 6 mai 2015.

În domeniul agriculturii, a dost adoptat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 367/27.04.2015).

Acest proiect adoptat miercuri, 6 mai, de Camera Deputaţilor, preia şi reuneşte în mod coerent şi clar unele dispoziţii din legislaţia comunitară, în contextul reformei Politicii Agricole Comune, care aduce schimbări fundamentale faţă de perioada 2007-2014, venind cu noi reglementări importante pentru fermieri.

România va beneficia în perioada 2015-2020 de aproximativ 10,8 miliarde de euro în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, fapt care ne-a obligat să luăm toate măsurile pentru accesarea şi derularea acestor fonduri în vederea asigurării unui grad de absorbţie cât mai ridicat.
În anul 2015, aproximativ 1.300.000 de fermieri din ţara noastră pot beneficia de cereri unice de plată prin APIA. Având în vedere faptul că aceste cereri pot fi depuse astfel încât fermierii să beneficieze pe deplin de drepturile lor până la data de 15 mai, se impunea urgenţa adoptării noii legi.

O schimbare semnificativă adusă de acest act normativ este că sprijinul va fi acordat doar fermierilor activi, din rândul cărora nu mai fac parte persoanele fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi destinate activităţilor de recreere.

            În domeniul politic-constituțional, continuăm reformarea Parlamentului țării și am adoptat Hotărârea privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

            Noul regulament modifică prevederile referitoare la imunitatea parlamentară, eliminându-se faptul că cererile de arestare preventivă, reţinere şi percheziţie a deputatului trebuie să cuprindă motive temeinice şi concrete şi introducând faptul că aceste cereri trebuie doar să fie motivate „în fapt şi în drept”, în acord cu decizia Curţii Constituţionale.

            A rămas nemodificată prevederea referitoare la revocarea preşedintelui Camerei, care se face numai la propunerea liderului de grup din care face parte. Astfel, preşedintele Camerei va putea fi revocat înainte de expirarea mandatului, numai la propunerea liderului grupului parlamentar din care face parte, eliminându-se posibilitatea revocării acestuia la schimbarea unei majorităţi conjuncturale.

Pentru accelerarea activității parlamentare, noul regulament introduce termene în cazul cererilor de începere de urmărire penală a unui deputat fost ministru, astfel încât comisia juridică trebuie să prezinte Biroului Permanent în 5 zile o estimare a timpului de studiere a dosarelor, iar Biroul Permanent va fixa un termen pentru raport, dar nu mai mare de 14 zile.

Regulamentul instituie şi “ora prim-ministrului” o dată pe lună, la începutul fiecărei luni calendaristice, precum şi faptul că deputaţilor absenţi nemotivaţi li se va reţine 1% din indemnizaţia brută.

            Modificări esenţiale aduse de acest proiect de lege sunt:

  1. Punerea de acord cu diferite decizii ale Curtii Constituţionale referitoare la funcţionarea şi activitatea de legiferare a Camerei
  2. Punerea de acord cu legislaţia europeană şi cu legislaţia naţională care reglementează raporturile dintre Guvern şi Parlament în problematica adoptării legislaţiei europene.
  3. Proceduri transparente şi mai rapide în ceea ce priveşte procedurile privind solicitările Procurorului General sau ale Ministrului de Justiţie privind încuviinţarea cererilor privind reţinerea şi sau arestarea deputatilor.
  4. Instituirea unor relaţii mai flexibile şi mai eficiente între Guvern şi Parlament prin prezenţa obligatorie lunară în Parlament a primului ministru şi săptămânal a cel puţin doi miniştri pentru a dialoga cu deputaţii pe teme de interes major.

Am continuat reforma sistemului electoral – Camera Deputaților a adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Pl-x nr. 95/2014).

În pachetul de legi gândit pentru reforma electorală, se află şi acest act normativ care așează relaţiile politice pe două principii solide: transparenţă şi corectitudine, România intrând în sfârşit într-o logică a democraţiei. Noua lege încurajează competitorii electorali să declare toate sumele cheltuite şi închide porţile pentru înţelegeri obscure între politicieni şi mediul de afaceri.

Camera Deputaţilor a adoptat cererea de reexaminare a Preşedintelui, iar Comisia specială pentru Cod electoral a decis modificarea legii astfel încât termenul de restituire a împrumuturilor de către partide nu poate fi mai mare de 3 ani, împrumuturile în bani şi restituirea se pot face numai prin virament bancar, iar împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termen de 3 ani se constituie în donaţii, cu respectarea prevederilor referitoare la acestea. O altă modificare importantă este legată de donaţiile cu sarcină cu privire la imobile cu destinaţia de sedii. Noua lege introduce un termen de doi ani pentru a îndeplini sarcina cumpărării unui imobil dintr-o donaţie făcută în acest scop. Neîndeplinirea termenului atrage după sine anularea exceptării de la plafonare.

Comisia a mai decis să fie publicate în Monitorul Oficial şi împrumuturile, nu numai donaţiile.

În altă ordine de idei, joi, 7 mai, cu prilejul reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD, deputatul ialomițean Marian Neacșu a fost ales în unanimitate Secretar General al Consiliului Național al Partidului Social-Democrat.

În agenda de lucru a deputatului ialomițean Marian Neacșu de la sfârșitul de săptămână au figurat: audiențe la biroul parlamentar din Slobozia, participarea la spectacolul de muzică populară de la Săveni „Zărzărică, zărzărea”, la slujba Sfântului Maslu de la biserica Sf. Gheorghe de pe Aleea Nordului – Slobozia, precum și participarea la sărbătoarea „Ziua comunei Gheorghe Lazăr”.

Comunicat de presă: DEPUTAT MARIAN NEACȘU