comenzi la domiciliu cliseru.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița s-a autosesizat în cazul Liceului Concord din Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/12/2011 | Locale Ialomita

În urma articolelor apărute în câteva publicații locale, referitoare la Liceul „Concord” din Feteşti, Inspectoratul Şcolar al judeţului Ialomiţa s-a autosesizat şi a realizat la Liceul „Concord”, în perioada 23- 26. XI. 2011, o inspecţie tematică, urmărind legalitatea funcţionării acestei instituţii, modul în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ şi modul în care se realizează evaluarea.

S-a constatat că Liceul „Concord”, Filiala Fundaţiei Cultural Ştiinţifice Constanţa, funcţionează în cadrul Liceului Teoretic „Carol I ” Feteşti în baza contractului de închiriere nr. .351din 7.08.2009 și a actului adiţional prelungirii contractului nr. 2515/15.09.2010. Din verificarea documentelor privind legalitatea funcţionarii, prin Ordinul M.E.C.T. nr. 5287 /25.01.2010, se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie Fundaţiei mai sus amintite, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular, Liceul Concord Feteşti; există şi Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar nr. 8 / 01.09.2009.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a învăţământului Preuniversitar pentru Frecvență Redusă și în conformitate cu reglementările metodologice în vigoare. Consultaţiile se desfăşoară în 2 semestre, câte 6 săptămâni pe semestru, sâmbăta și duminica. Există un orar elaborat pe baza planului- cadru în vigoare. Activitatea cu elevii se desfăşoară în 3 săli de clasă şi periodic în laboratorul de informatică. Există 4 clase înscrise, 2 clase de a XII -a și 2 clase de a XIII-a, ce însumează 145 elevi.

Taxa de şcolarizare este de 400 euro/ an, care se poate plăti în 3- 4 tranşe. Există chitanţe pentru fiecare elev, iar chitanţierele sunt primite şi predate, conform proceselor – verbale, Fundaţiei Concord Constanța. S-au încheiat contracte de colaborare cu profesorii care predau, la plata cu ora, iar aceştia sunt din mai multe unităţi şcolare de pe raza Municipiului Feteşti, adică de la Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 1 Feteşti, Grup Şcolar Industrie Alimentară și Liceul Teoretic „Carol I”.

Evaluarea se realizează în a treia şi a cincea săptămână din perioada şcolară ( 22.10.2011 -27.11.2011 pentru semestrul I si 1.03. 2012-15.04.2012 pentru semestrul al II-lea ). În săptămâna a Vl-a se dau lucrările scrise semestriale. Elevii care nu se prezintă în perioada indicată au dreptul să se prezinte până la sfârşitul semestrului pentru a-şi încheia situaţia şcolară, în caz de neprezentare rămân cu situaţia neîncheiată.

Există condica de prezenţă a cadrelor didactice și cataloage, pe clase, unde sunt consemnate absenţele și notele. Lucrările de evaluare susţinute până în prezent se găsesc arhivate la sediul Liceului Concord. În vederea susţinerii examenului de Bacalaureat sesiunea 2010 şi apoi în 2011 unitatea şcolară Concord a solicitat I.S.J Ialomiţa arondarea la o unitate de stat de pe raza municipiului Feteşti conform adresei nr.5/09.02.2011 la care s-a răspuns prin adresele nr. 12381 / 15.12.2009 pentru sesiunea 2010 și prin adresa nr.5336 / 24.05.2011 pentru sesiunea 2011. Elevii au susţinut ambele sesiuni de bacalaureat la Liceul Teoretic „Carol I ” Feteşti. Taxa de bacalaureat este stabilită de I.S.J.Ialomiţa, conform Metodologiei de organizare şidesfaşurare a examenului de Bacalaureat 2011 la 225 Ron / elev, conform notei nr. 18/23.05.2011. Fiecare elev a primit chitanţă de la unitatea unde s-a desfăşurat examenul, pentru suma achitată. Certificarea competențelor profesionale prin atestat se face numai de către elevii care doresc acest lucru. Temele sunt cunoscute din timpul semestrului, iar acestea se susţin la o unitate de stat cu profil tehnologic. În seria 2009- 2010 au susţinut 36 de absolvenţi atestatul, iar în seria 2010-2011 au existat 12 absolvenţi care au participat la examenul de competenţe profesionale. Pe data de 26. XI. 2011 s-au aplicat, de către I.S.J Ialomiţa, chestionare unui număr de 30 de elevi de la Liceul Concord, care se aflau la cursuri şi susţineau probe de evaluare. Răspunsurile elevilor susțin constatările echipei de inspectori, cu privire la derularea activităților didactice, la susținerea evaluărilor de parcurs şi a examenelor finale.

Nu există nicio legătură între Liceul Concord şi S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L, sau Universitatea Liberă Internaţională Moldova. De asemenea, nu există nicio legătură între cursurile de formare profesională, pentru adulţi, şi obţinerea de atestate profesionale.

Un raport privind inspecţia tematică realizată de ISJ Ialomiţa va fi înaintat în cel mai scurt timp şi Instituţiei Prefectului.

Este regretabilă apariţia în presă a unui articol anonim, care semnalează aspecte nesusţinute de dovezi; afirmaţiile nefondate ale articolului pot aduce prejudicii unui liceu cu renume, Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, şi unor profesori cu activitate deosebită şi experienţă didactică. Considerăm, de asemenea, regretabilă şi lansarea unor afirmaţii fără asumarea personală a punctului de vedere”, susțin reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Ialomița.