comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ilegalităţile şi abuzurile primarului P.D.L. al comunei Maia continuă!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/12/2011 | Locale Ialomita

În data de 9 noiembrie 2011 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Maia în cadrul căreia au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâre printre care cele privind  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Radu Florin, ca urmare a demisiei acestuia; proiectul de hotărâre privind repunerea în funcţia de viceprimar al comunei Maia a domnului Zamfir Marian şi cel privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei Maia a aceluiaşi domn.

        Grupul consilierilor locali ai P.S.D. a solicitat de nenumărate ori Primarului P.D.L. şi Consiliului Local Maia adoptarea unei Hotărâri prin care să se ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Mihai Mircea, ca urmare a excluderii lui din P.S.D. în luna februarie 2010, existând la acest moment o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă nr. 1498 F/06.06.2011 emisă de către Tribunalul Judeţean Ialomiţa, Secţia Civilă care obligă Consiliul Local Maia să adopte o hotărâre în acest sens în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2.) lit.h1. din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul alesilor locali.

       În mod absolut abuziv şi în total dispreţ al legii, Primarul de la Maia încalcă prevederile Statutul alesilor locali şi refuză ca in prima sedinta ordinara să propună pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local, o hotarare prin care se ia act de situaţia aparută şi să declare vacant locul consilierului Mihai Mircea, migrat politic la P.D.L.

Când însă este vorba despre înlocuirea unui consilier local PDL atunci legea este aplicată de îndată, fără amânări sau tergiversări. Considerăm că atitudinea Primarului comunei Maia este una în afara legii, fiind pasibil de sancţiune penală pentru abuz în serviciu.

Proiectul de hotărâre privind repunerea în funcţia de viceprimar al comunei Maia a domnului Zamfir Marian a survenit corect ca urmare a pronunţării Sentinţei Civile nr. 892 F a Tribunalului Judeţean Ialomiţa – Secţia Civilă, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se impunea acest lucru.

Administraţia publică portocalie îşi dă adevărata măsură a modului în care ştie să încalce legea în momentul adoptării Hotărârii privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei Maia a domnului Zamfir Marian, act administrativ vădit ilegal, deoarece:

  • în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală „hotărârile individuale devin obligatorii şi produc efecte de la data comunicării”. Prin urmare, Hotărârea Consiliului Local Maia nr. 43/9.11.2011 privind repunerea în funcţia de viceprimar al comunei Maia a domnului Zamfir Marian nu a intrat în vigoare şi nu a produs efecte, întrucât nu a fost comunicată în scris către respectiva persoană la momentul supunerii dezbaterii Consiliului Local Maia a proiectului de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei Maia a lui Zamfir Marian. Prin urmare, Zamfir Marian nu putea fi schimbat din funcţia de viceprimar în aceeaşi şedinţă în care a fost adoptată hotărârea de repunere a sa în această funcţie de demnitate publică.
  • potrivit prevederilor art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, „hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.” În conformitate cu Procesul verbal nr. 2836/21.11.2011 al Consiliului Local Maia, la pagina 3 se specifică “domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei a domnului Zamfir Marian, procedura aleasă fiind votul deschis (prin ridicare de mână).”  

Aceste abuzuri ale primarului PDL Niculae Costel au fost sesizate de către P.S.D. Ialomiţa Prefectului judeţului, căruia i-am solicitat ca în urma evaluării legalităţii actelor administrative adoptate de către Consiliul Local Maia să ceară acestei autorităţi a administratiei publice locale să reanalizeze acest act administrativ în vederea revocării.  (Comunicat de presă PSD Ialomița)