comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Zeci de hectare de vegetaţie uscată – distruse din neglijenţă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/10/2018 | Lege si Ordine

În ultima perioadă, lipsa constantă a precipitaţiilor şi nerespectarea măsurilor de prevenire au condus la creşterea semnificativă a incendiilor la vegetaţia uscată și culturi agricole, întreținute adesea și de vântul puternic. De la începutul anului 2018, am înregistrat aproximativ 175 de incendii de vegetaţie uscată și gunoi menajer, gropi de gunoi, miriște și chiar lanuri de cereale, comparativ cu 195 de incendii la locuințe, gospodării, sau alte obiective. Aceasta este o cifră considerabilă, având în vedere faptul că, incendiile de vegetație uscată se produc în special în lunile de vară, și ele ar putea fi evitate, dacă oamenii ar asculta recomandările noastre.

Reamintim că arderea vegetației uscate provoacă multe efecte negative solului. În primul rând, odată cu arderea resturilor vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului. Un  alt  efect  negativ cauzat de arderi îl reprezintă evaporarea apei din stratul superior al solului, iar prin crăpăturile rezultate se va pierde de asemenea şi apa din adâncime.

În plus, aceste focuri, lăsate nesupravegheate și scăpate de sub control, necesită eforturi considerabile din partea echipelor noastre de intervenție, precum și alocarea de resurse umane și materiale permanent pentru acest tip de incendii. Din păcate, aceasta este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor și tragem un semnal de alarmă că, prezența noastră permanentă pe terenurile județului pentru stingerea acestor incendii, poate determina scăderea timpului de intervenție la alte tipuri de situații de urgență, în care oameni, animale, și bunuri pot fi puse în pericol.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”B.Catargiu” al județului Ialomița face apel la cetăţeni în vederea respectării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor:

 1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;
 2. 2. La arderea miriştilor se au în vedere:
 3. a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 4. b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 5. c) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. d) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare, iar în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 7. 3. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se urmărește:
 8. a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 9. b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 10. c) supravegherea permanentă a arderii;
 11. d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 12. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 13. 5. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice ce trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;
 14. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens;
 15. 7. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;
 16. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii personalului.
Comunicat de presă: IPJ Ialomița – INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI IALOMIŢA