comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Zeci de grădinițe și școli nefuncționale la început de an școlar

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/09/2013 | Locale Ialomita

clasa scoala gradinitaGrupuri sanitare necorespunzătoare, acoperișuri deteriorate, tavane din stuf, încălzire cu godine, pătuțuri din anii ´70…

Un control efectuat recent în unitățile de învățământ din județul Ialomița a scos în evidență o serie de probleme din sistem, unele nerezolvate de zeci de ani din cauza lipsei fondurilor sau incompetenței factorilor responsabili, dar și altele provocate, într-o anumită măsură, de legislația actuală

Așadar, în perioada 4 – 6 septembrie, colectivul de control desemnat prin ordin al prefectului s-a deplasat la toate unităţile şcolare din judeţul Ialomiţa pentru verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare şi asigurare a condiţiilor optime deschiderii anului şcolar 2013 – 2014.

Trebuie spus că, în anul şcolar 2013 – 2014, procesul de învăţământ se va desfăşura în 143 de unități de învățătământ (200 de spații), 94 cu personalitate juridică şi 49 structuri arondate, fără personalitate juridică.

La data controlului, din totalul de 143 unităţi de învăţământ, procesul de igienizare era finalizat în 119 unităţi şcolare, cu sau fără personalitate juridică, în restul de 24 unităţi de învăţământ fiind realizat în proporţie de 80 – 90%. Există zeci de unități de învățământ cu probleme, cele mai multe referindu-se la lipsa grupurilor sanitare, a apei curente, lipsa fondurilor pentru reabilitarea unor acoperișuri deteriorate, dar și multe altele.

[deletelist]

  • Și începem cu Şcoala Gimnazială Bărbuleşti unde, din cauza întârzierii procedurii de achiziţie publică pentru lucrările de reabilitare la cele trei corpuri de clădire şi adjudecării de către Primărie a contractului la data de 30.07.2013, lucrările de execuţie sunt realizate în proporție de 50%. Valoarea totală a lucrărilor este de 438.860 lei, fondurile fiind asigurate din bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Termenul de recepţie este 31 octombrie 2013, inclusiv finisajele exterioare, însă s-a recomandat urgentarea lucrărilor în interior şi finalizarea acestora până la data de 15 septembrie, astfel încât, pe 16 septembrie, elevii să poată intra la cursuri. La școala din Bărbulești autorizaţia sanitară de funcţionare (A.S.F.) a fost retrasă în data de 26 septembrie 2012, din cauza gravelor deficiențe constatate.
  • La Şcoala Gimnazială Roşiori şi Grădiniţa cu program normal Roşiori până la data controlului nu erau efectuate lucrări de igienizare a localurilor şi nici a curţii aferente şcolii, pentru că, în opinia reprezentanților primăriei, aceste lucrări trebuie realizate de către părinți!!!
  • La Şcoala Gimnazială Sălcioara unitatea nu are autorizaţie sanitară de funcţionare decât la Şcoala Raşi. Localul Grădiniţei Sălcioara era, la data controlului, dezafectat, fiind impropriu desfăşurării activităţii. Mai mult, nu au fost alocate fonduri pentru remedierea deficienţelor.
  • De asemenea, Şcoala Gimnazială Adîncata şi Grădiniţa cu program normal Patru Fraţi întâmpină mari probleme în asigurarea resurselor financiare pentru cheltuielile de igienizare, reparaţii, materiale, salarii, materiale didactice, utilităţi, decont transport elevi și profesori, ca urmare a neaprobării bugetului, din cauza dizolvării deliberativului, respectiv Consiliul local, primul termen în instanță fiind la sfârșitul lunii septembrie.
  • În ceea ce privește Liceul Tehnologic Reviga, acesta are în coordonare Grădiniţa cu program normal Reviga, Rovine şi Crunţi. Până la data de 1 iunie 2013, Grădiniţa cu program normal Reviga a funcţionat în incinta Primăriei, într-un spaţiu impropriu. De la această dată s-a pus în funcţiune clădirea nouă a grădiniţei, construită prin proiect pe fonduri europene pe Măsura 3.2.2 (FEADR), în valoare de 2.159.000 lei, din care 1.200.000 lei contribuţia Consiliului local. Deși grădinița era realizată pentru a funcționa cu program prelungit, nu le-au fost aprobate posturile necesare funcționării în acest regim. Este nevoie de deblocarea posturilor şi angajarea unui administrator, unui fochist, unei spălătorese şi a două îngrijitoare pentru a asigura schimbul de la 8,00 la 16,00, în regim de grădiniţă cu program prelungit pentru toţi cei 120 preşcolari de pe raza localităţii.
  • Grădiniţa cu program normal nr. 1 Urziceni, aflată în coordonarea Liceului Tehnologic Urziceni, nu mai are spaţiu, ca urmare a incendiului din data de 20 august, la corpul B – remiza 1, când au fost distruse parţial cinci săli de clasă. Până la refacerea localului, sălile de clasă vor funcţiona în corpul A (în două schimburi), iar pentru o grupă a Grădiniţei nr. 1 Urziceni s-a identificat (provizoriu) spaţiul fostului internat.
  • Probleme sunt și la Fetești, la Liceul Tehnologic CCF, unde în curtea liceului se află o magazie metalică veche, în stare de degradare, care ocupă în mod inutil spaţiul. De asemenea, în curte se află o groapă de cea 700 mp, cu adâncimea de cca 2 metri, în care sunt depozitate gunoaie. Totodată, liceul are un spaţiu (fosta cantină) aflat în stare avansată de degradare, care ar putea fi amenajat ca sală de sport în condiţiile în care liceul nu dispune, în prezent, de o sală de sport corespunzătoare. La Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu» Feteşti baza sportivă a şcolii este afectată de proiectul Campusului, care nu este finalizat, deşi trebuia pus în funcţiune din anul 2010. La Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul» Feteşti, la corpul A, este necesară reabilitarea acoperişului, care nu mai asigură protecţia împotriva infiltrării apei din precipitaţii, existând pericol de prăbuşire a tavanelor, construite din materiale tradiţionale (stuf). De asemenea, Corpul C este încălzit cu godine…
  • La Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Slobozia demisolul clădirii se inundă când cad precipitaţii abundente, aici funcţionând sala de sport, sala de festivităţi şi centrala termică, spaţii importante pentru activitatea instituţiei.
  • La Şcoala Gimnazială Perieţi, conducerea şcolii solicită sprijin pentru amenajarea unui teren de sport la Şcoala gimnazială Perieţi, iar la Şcoala Gimnazială Ciochina, grădiniţa Orezu, nu există împrejmuire corespunzătoare.
  • La Liceul tehnologic Căzăneşti a fost amenajat un nou grup sanitar, cu acces din exteriorul clădirii, fără sistem propriu de încălzire ceea ce îl va face inutilizabil pe timp de iarnă. La corpul A al liceului şi corpul A al grădiniţei, tâmplăria ferestrelor este din lemn, cu uzură semnificativă, neasigurând etanşarea corespunzătoare.
  • La Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slobozia este necesară înlocuirea pătuţurilor şi a saltelelor aferente, întrucât acestea sunt din 1976 şi prezintă risc de accidentare a copiilor.
  • La Liceul Tehnologic Făcăeni este necesară deblocarea posturilor pentru personalul de serviciu, iar în localul B (învăţământ primar Făcăeni) este necesară reabilitarea acoperişului care nu mai asigură protecţia împotriva infiltrării apei din precipitaţii, afectând şi tavanele. La acelaşi local este necesar un grup sanitar de interior. La localul C sunt necesare reparaţii la clădire (etanşări la baza clădirii), iar la clădirea pentru învăţământ liceal şi gimnazial este necesar un grup sanitar de interior pentru băieţi.
  • La Şcoala Profesională Specială Slobozia este necesară repararea acoperişului care nu mai asigură protecţia împotriva infiltrării apei din precipitaţii, existând riscul degradării clădirii.
  • La Şcoala primară Frumuşica – Condeeşti şi Grădiniţa cu program normal Condeeşti, ce aparţin de Şcoala Gimnazială Bărcăneşti, la data controlului erau efectuate lucrări pentru asigurarea sursei de apă curentă în incinta localurilor. După terminarea lucrărilor, conducerea unităţii de învăţământ va face demersuri pentru reautorizarea sanitară.
  • La Grădiniţa cu program normal Alexeni se menţine în continuare Decizia de retragere a A.S.F. din cauza structurii funcţionale necorespunzătoare şi a lipsei de apă curentă din incinta localului.
  • Și la Grădiniţa cu program normal din Balaciu (spațiile din Pitişteanu şi Balaciu) se menţine Notificarea de retragere a A.S.F. din cauza structurii funcţionale necorespunzătoare şi a lipsei apei curente. La aceste unităţi de învăţământ au fost alocate fonduri pentru construcţia unor noi spații de învăţământ preşcolar.
  • La Şcoala Gimnazială «Ferdinand I» Movila trebuie urgentate lucrările de amenajare a toaletelor pentru elevi şi preşcolari şi astupate gropile rămase în urma construirii sălii de gimnastică, deoarece reprezintă un pericol pentru copii.
  • La Grădiniţa cu program normal Săveni, autorizaţia nr. 2430/17.08.2011 a fost retrasă în 14.09.2011.Cu toate că au fost efectuate lucrări de reabilitare prin înlocuirea ferestrelor uzate şi amenajarea grupurilor sanitare, spaţiul este necorespunzător (2 săli de grupă subdimensionate, iluminat natural deficitar, număr de obiecte sanitare insuficiente).
  • De asemenea, Şcoala Gimnazială „Barbu Catargiu” din comuna Maia are grupurile din exterior deteriorate, care necesită înlocuirea tâmplăriei. Cele din interior sunt defecte, lipsesc chiuvetele, necesită dezinfectare, iar curtea şcolii şi terenul de sport trebuie curăţate. Este necesară delocarea unui post de îngrijitor, deoarece persoana care-l ocupa a decedat.
  • La Şcoala Gimnazială Jilavele, deşi lucrările de reparaţii şi igienizare au fost finalizate 100%, nu există proces-verbal final de recepţie, deoarece firma de construcţii SC Gami Stail SRL Bucureşti este în anchetă la DNA.

[/deletelist]

În ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil, din 200 locaţii şcolare, 145 unităţi şcolare au asigurat în totalitate combustibilul pentru sezonul rece, 43 unităţi au asigurat combustibilul în proporţie de peste 50 %, 11 sub 50 % (Şcoala Gimnazială „Radu Vodă» Feteşti, Şcoala Gimnazială Gh. Doja, Andrăşeşti, Ciochina, Căzăneşti, Adâncata, Colelia, Griviţa, Mărculeşti, Cosâmbeşti, Sudiţi), iar Şcoala Bărbuleşti nu are asigurat combustibil pentru iarnă.

Există, însă, și ceva bun în școlile ialomițene, toate sunt dotate cu mobilier şi material didactic necesar desfăşurării procesului de învăţământ.

În concluzie, 185 de unităţi de învăţământ au autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, iar 13 unităţi de învăţământ au autorizaţii sanitare retrase.

De menţionat este că, în perioada 12-13 septembrie, au fost făcute reverificări pentru determinarea gradului de îndeplinire a sarcinilor trasate, concluziile urmând să le aflăm în perioada următoare.

Mai adăugăm că din raportul de control lipsesc câteva unități de învățământ unde lucrurile nu sunt deloc în ordine, însă poate s-a considerat că, în comparație cu celelalte, neregulile sunt minore și nu afectează procesul de învățământ sau siguranța elevilor.