comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Stimulente financiare pentru nou-născuți. Două milioane de lei alocate pentru susținerea natalității

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/04/2019 | Locale Ialomita

Consiliul Județean Ialomița alocă 2 milioane de lei pentru susținerea natalității

Consiliul Județean Ialomița a inițiat, în premieră, un proiect de hotărâre care prevede acordarea de stimulente financiare pentru nou-născuți, scopul fiind acela de creștere a natalității în județ.

Stimulentul va fi în valoare de 2.000 de lei/familie la prima naștere și de 2.500 lei pentru a doua naștere, iar în cazul nașterilor gemelare suma se va înmulți cu numărul copiilor născuți vii.

„Este o problemă la nivel european, este o problemă la nivel național, și una foarte, foarte mare la nivel județean. Încercăm prin aceste sume să încurajăm și noi, de la nivelul județului. Sigur, îmi veți pune întrebarea dacă vom obține vreun avantaj din această finanțare, iar eu spun că vom avea cu siguranță avantaje, luând în calcul faptul că atât bugetul Uniunii Europene cât și cel național, dar și cel județean se repartizează după un prim criteriu care este populația. Probabil suntem primul Consiliu Județean din țară care a luat această decizie la acest moment. Ne-a îngrijorat foarte mult faptul că în 2013, de exemplu, născuți vii cu reședința în județul Ialomița erau 2.633, iar în 2018 erau 2378. (…) Sperăm ca aceste măsuri pe care le luăm astăzi o să-și demonstreze eficiența, prin buna funcționare a instituțiilor din județ”, a declarat luni, 22 aprilie, președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru.

Sumele se vor acorda în ordinea depunerii cererilor, în limita bugetului aprobat.

Potrivit metodologiei, beneficiarii sunt părinții/părintele copilului sau copiilor nou-născuți, cu domiciliul ambilor părinți sau al părintelui în cazul familiei monoparentale în județul Ialomița, cu minim 6 luni înainte de nașterea copilului.

Cererea privind acordarea stimulentului financiar se va depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, împreună cu documentele doveditoare, respectiv actul de identitate al ambilor părinți (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei monoparentale și al celorlalți membri ai familiei, certificate de naștere pentru familia cu mai mulți copii), certificatul de naștere al copilului nou născut (original și copie), cererea tipizată și un extras de cont cu indicarea IBAN necesar viramentului bancar, după caz. Copiile actelor de identitate și ale certificatelor de naștere vor fi certificate „conform cu originalul” de persoanele responsabile din cadrul DGASPC Ialomița.

Reprezentanții DGASPC doar vor înregistra cererile, însoțite de documentele solicitate și le vor verifica. Termenul de depunere al dosarului este de 1 lună de la data nașterii copilului.

Lunar, DGASPC va înainta Consiliului Județean un tabel centralizator cu situația cererilor pentru aprobarea listei cu copiii beneficiari, iar după aprobare banii vor fi virați în contul beneficiarului sau numerar de către Consiliul Județean.

Proiectul va fi supus aprobării consilierilor județeni în ședința de miercuri, 24 aprilie.