Ialomița: Senatorul Marian Pavel susține că primarii ar trebui remunerați mai bine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

marian pavelDeclaraţie Politică „Primarul viitorului” 

Senatorul Marian Pavel susține că primarii ar trebui remunerați mai bine

Senatorul colegiului 1 Feteşti-Ţăndărei-Slobozia, Marian Pavel, a prezentat în Parlament, în data de 12 noiembrie, Declaraţia Politică „Primarul Viitorul”, în care a făcut referire la statutul pe care îl au în prezent primarii şi la necesitatea modificării legii nr. 215/2001.

„În prezent, conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, primarul are rol decisiv în viaţa comunităţii, îndeplinind o funcţie de autoritate publică. Aceasta asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative ale autorităţii administraţiei publice centrale sau locale. De asemenea, primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale în condiţiile legii. Răspunderea acestuia este, ca şi a consilierilor locali, o răspundere politică sau juridică, după caz. Răspunderea politică vizează în exclusivitate modul în care şi-a exercitat mandatul încredinţat, iar răspunderea juridică poate fi  de natură administrativă, civilă sau penală, dup caz. Totodată, primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Din nefericire însă, indemnizaţia primită de primari pentru activitatea desfăşurată pentru comunitate este nemulţumitoare, având în vedere inclusiv faptul că există mulţi funcţionari publici în administraţia publică locală sau centrală care încasează salarii duble sau chiar triple, faţă de indemnizaţiile care le revin lor. Mai mult decât atât, tot conform legii, acestor funcţionari le este luată în calcul şi vechimea în muncă. Lucrul acesta în cazul primarilor nu se întâmplă, conform alin. (5) al art. 57 din Legea nr. 215/2001.

Astfel, având în vedere multiplele activităţi derulate de primari în desfăşurarea activităţii lor, precum şi responsabilitatea enormă pe care această funcţie o implică, este vizibilă neconcordanţa cu indemnizaţia primită.

Din punctul meu de vedere, primarul viitorului poate avea funcţie de autoritate publică, remunerată corespunzător, în acord cu importanţa şi responsabilitatea pe care o are, sau funcţie onorifică. Aceasta din urmă ar presupune ca fiecare candidat să fie independent şi realizat din punct de vedere financiar, precum şi să aibă dorinţa de a aduce în mod voluntar contribuţia sa comunităţii.

Există foarte mulţi cetăţeni ai acestei ţări care au excelat în diferite domenii şi care au ajuns în acel punct în care doresc să-şi utilizeze cunoştinţele dobândite pentru folosul colectivităţii care i-ar alege. Societatea evoluează permanent, iar noi nu trebuie să ne temem de schimbare. Există o reală nevoie de modificare a statutului primarilor şi de susţinere a activităţii acestora, astfel încât şi rezultatele muncii lor să fie pe măsura aşteptării cetăţenilor care le acordă votul de încredere. Vă invit, aşadar, să reflectăm asupra celor două variante menţionate şi să luăm decizia cea mai bună pentru îmbunătăţirea administraţiei publice locale. Cu deosebită consideraţie, senator PSD de Ialomiţa, Marian Pavel.”