Ialomița: Se închid toate târgurile de animale vii

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Urmare a evoluției bolii limbii albastre/febra catarală ovină în județul Ialomița și a încadrării tuturor localităților din județ în zona de protecție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Ialomița anunță condițiile în care pot circula rumegătoarele din zonele de restricție către alte  zone, și anume:

 1. Pe teritoriul României și/sau al Uniunii Europene
 2. Pentru sacrificare imediată:
 3. În interiorul zonei de protecție (100 km inclusiv zona de 20 km) rumegătoarele pot circula cu condiția ca, în ziua transportării sa nu prezinte niciun semn clinic de febră catarală ovină;
 4. Din zona de protecție (100 km inclusiv zona de 20 km) către zona de supraveghere (50 km in jurul zonei de protecție) rumegătoarele pot circula cu condiția ca, în ziua transportării sa nu prezinte niciun semn clinic de febră catarală ovină;
 5. Din zonele de restricție (150 km) către zone libere, rumegătoarele pot circula cu respectarea următoarelor condiții:
 • Sacrificarea să se facă numai în abatoarele desemnate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară;
 • Să nu se fi înregistrat niciun caz de febră catarală ovină în exploatația de proveniența în ultimele 30 de zile înaintea expedierii;
 • Animalele să fie transportate la abatorul desemnat sub supraveghere veterinară, unde urmează a fi sacrificate în interval de 24 de ore de la sosire;
 • La locul de încarcare mijloacele de transport să fie curațate, dezinfectate si tratate cu insecticide și/sau insectifuge;
 • Tratamentul cu substanțe insecticide și/sau insectifuge poate să fie efectuat cel târziu înainte de ieșirea din zona de restricție;
 • Tratamentul cu substanțe insecticide și/sau insectifuge trebuie să fie efectuat de unități sau persoane autorizate pentru acțiuni de dezinfecție, dezinsecție, deratizare; unitățile vor emite un document care să ateste această acțiune.
 1. Pentru creștere, îngrășare și reproducție – crescătorii/deținătorii se vor adresa D.S.V.S.A. Ialomița înainte de orice alte demersuri.
 2. Către țări terțe – crescătorii/ deținătorii se vor adresa D.S.V.S.A. Ialomita pentru obținerea cerințelor țării de destinație.

Conform Hotărârii nr. 2/02.09.2014 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența și Programului de măsuri aprobat de Centrul Local de Combatere a Bolilor pentru febra catarală ovină/ boala limbii albastre/bluetongue, urmare a evoluției acestei boli in județul Ialomița, începând cu data prezentei până în data de 05 octombrie 2014 s-a dispus:

 • Inchiderea târgurilor de animale vii;
 • Inștiințarea tuturor proprietarilor de stâne că nu au voie să părăsească amplasamentul actual fără obținerea permisiunii din partea D.S.V.S.A. Ialomița.

Comunicat de presă: DSVSA Ialomița