comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Rata șomajului – aprilie 2019

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/06/2019 | Locuri de munca

5,01% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna aprilie 2019

Rata Jomaj Ialomita Mai
Rata Jomaj Ialomita aprilie 2019

La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.736  șomeri (din care 2.072 femei), rata șomajului fiind de 5,01%, cu 0.86 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2018.

Din totalul de 4.736  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 917 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.819 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.237 șomeri provin din mediul rural și 1.499 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4736
< 25 ani 351
între 25-29 193
între 30-39 787
între 40-49 1407
între 50-55 929
peste 55 ani 1069

Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (35,24%), urmat de cei cu studii gimnaziale  (35,07%), iar 9,27% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 19,32% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,1%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.140 persoane foarte greu ocupabile, 1.516 greu ocupabile, 618 mediu ocupabile, iar 462 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița