comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Proiectul „Soluții e-guvernare performante”, declarat neoperațional. Contractul de finanțare încetează!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/11/2015 | Locale Ialomita

Consiliul Județean Ialomița propune, în ședința din această săptămână, constatarea încetării unui contract de finanţare încheiat în 2013, aferent proiectului „Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”. Motivul? Nemulțumirile legate de funcționalitatea pe care o oferă programele prezentate de furnizorul de servicii.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42, din 29.05.2013, s-a aprobat asocierea judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti, oraşul Ţăndărei şi comunele Albeşti, Andrăşeşti, Borduşani, Bueşti, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scânteia, Valea Ciorii, Valea Măcrişului, Vlădeni, în vederea implementării respectivului proiect, obiectivul principal fiind eficientizarea activităţilor de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor documentelor asociate activităţii operative a primăriilor.

Termenul de implementare a proiectului co-finanţat prin  a fost de 18 luni, ulterior a fost prelungit la 23 luni, termenul limită fiind 6 noiembrie 2015. După parcurgerea tuturor etapelor de achiziţie publică, încheierea contractului de furnizare din 02.06.2015 cu S.C. Romsys S.R.L. şi soluţionarea anumitor aspecte privind finalizarea execuţiei până la data de 06.11.2015, S.C. Romsys S.R.I. a trecut la prezentarea programelor reprezentanţilor unităţilor administrativ – teritoriale.

După sesiunile de prezentare a programelor, reprezentanţii primăriilor au semnalat anumite probleme legate de unele componente software ( Componentele „Taxe şi Impozite Locale” şi „Buget” şi „Financiar – Contabilitate” nu aveau toate câmpurile necesare şi nu acopereau necesităţile instituţiei, unele unităţi administrative au achiziţionat deja programe şi software actualizate şi doreau implementarea doar a componentei „Registrul Agricol”, etc) , iar furnizorul nu a răspuns favorabil tuturor aspectelor semnalate.

Având în vedere termenul de execuție al contractului încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, s-a solicitat furnizorului SC Romsys SRL să finalizeze activitățile ce fac obiectul contractului cu acesta în interiorul perioadei de implementare a proiectului. Numai că furnizorul a comunicat că poate face acest lucru doar dacă va introduce în contract doi subcontractanți, nedeclarați în ofertă, ceea ce nu este legal. Mai mult, dacă se depășea termenul, cheltuielile pentru proiect urmau să fie suportate din surse proprii. Iar bugetul proiectului este de 6.732.958,20 lei!

Așadar, nemulţumiţi de funcţionalităţile pe care le oferă programele prezentate, consiliile locale partenere au decis retragerea din proiect, fapt care a determinat rămânerea fără obiect a contractului de finanţare.

După comunicarea situaţiei Ministerului pentru Societatea Informaţională, a fost transmisă notificare privind încetarea contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013.

Până la acest moment, suma solicitată şi încasată în cadrul proiectului de la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a fost de 197.268,33 lei, iar cheltuielile efectuate pentru derularea proiectului au fost în cuantum de 255.911,24 lei.

Având în vedere prevederile din acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale partenere în proiect, „în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.”

În temeiul prevederii mai sus invocate, ce reglementează răspunderea solidară a partenerilor din acordul de parteneriat, au avut loc întâlniri cu primarii unităţilor administrativ – teritoriale partenere, în cadrul cărora aceştia şi-au luat angajamentul promovării unor hotărâri ale consiliilor locale prin care să se constate încetarea contractului de finanţare aferent acestui proiect şi, totodată, să se reglementeze returnarea către bugetul judeţului Ialomiţa a sumei de 15.994,45 lei, reprezentând cota parte a fiecărui partener de 6,25 % din suma cheltuită de judeţ pentru implementarea proiectului.