comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Poliția mizează pe programele de prevenire a criminalității

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/03/2018 | Locale Ialomita

Prevenirea criminalității constituie unul dintre atributele esențiale ale activității poliției, care contribuie la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor și ale comunității, a proprietății private și publice, precum și la apărarea ordinii publice.

conferinta presa ipj ialomita

Indiferent de segmentul infracțional abordat, presupune o acțiune coerentă și conjugată a structurilor poliției, autorităților publice locale, asociațiilor profesionale precum și altor structuri (inclusiv persoane fizice sau juridice) în vederea identificării și eliminării cauzelor și condițiilor care determină sau favorizează o anumită manifestare situată în afara legii.

În acest sens, pentru anul 2018, la nivelul Inspectoratului de poliție al județului Ialomița vor fi implementate patru programe naționale și locale de intervenție preventivă, cum sunt: prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului (furturile din auto, furturile din societăți comerciale și tâlhăriile), prevenirea violenței în familie, prevenirea accidentelor de circulație.

Cele patru programe se vor desfășura din luna martie până în decembrie în toate localitățile din județul Ialomița.

Lansarea programelor de prevenire a criminalității la nivelul județului Ialomița a avut loc miercuri, 28 februarie, de către comisarul Tudorache Iulian, adjunct al inspectorului șef al IPJ, pe linie de ordine publică, și ofițerul de prevenire, comisar Caraman Mariana.

Programul de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor are ca scop creșterea gradului de informare a minorilor, iar ca obiective, cunoașterea cu exactitate a evoluției și formelor de manifestare ale acestei problematici, creșterea gradului de informare a grupurilor țintă cu privire la cauzele și modalitățile de prevenire a comportamentelor delicvente, creșterea eficienței sistemului de pază și patrulare în zona unităților de învățământ și intensificarea activităților de monitorizare a minorilor aflați în abandon școlar.

Potrivit comisarului Caraman Mariana, „vor fi intensificate activitățile desfășurate în unitățile de învățământ, prin abordarea unor teme referitoare la violența în școală, bullying și cyberbullying, modalități de gestionare a unor situații de risc, abordarea pe palierul care vizează prevenirea victimizării, a unor problematici cu un impact deosebit în rândul copiilor, respectiv abuzurile sexuale, pornografia infantilă, dar și prezentarea în cadrul sesiunilor de informare a unor aspecte de interes specifice infracțiunilor din sfera crimei organizate, care au o incidență foarte mare asupra tinerilor: consum de droguri, criminalitate informatică, trafic de persoane”.

În ceea ce privește programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, acesta are drept scop creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la prevenirea infracțiunilor de furt din auto, din societăți comerciale și a tâlhăriilor, iar ca obiective, conștientizarea membrilor comunității cu privire la factorii de risc și necesitatea adoptării măsurilor de autoprotecție, diversificarea și eficientizarea acțiunilor de prevenire și menținerea colaborării cu instituțiile și organizațiile cu atribuții ori preocupări în domeniu.

Se vor avea în vedere următoarele aspecte: creșterea numărului acțiunilor preventive orientate către persaoane vârstnice, pe diferite paliere: tâlhării (în spațiul public sau în locuință), furturi din locuință sau gospodărie, înșelăciuni prin metoda accidentul, identificarea, în colaborare cu autoritățile locale, alte instituții sau organizații, a unor modalități de protecție a bătrânilor care locuiesc singuri sau în case izolate (în special în mediul rural), dar și acordarea unui plus de atenție acțiunilor de diseminare a informațiilor cu caracter preventiv în mediul rural.

Programul de prevenire a violenței în familie are drept scop creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la prevenirea violenței domestice, iar obiectivele sunt reprezentate prin cunoașterea permanentă a dinamicii și specificității fenomenului, creșterea gradului de informare a grupurilor țintă, eficientizarea activităților de prevenire derulate de structurile operative.

În acest sens, se vor avea în vedere pregătirea antiinfracțională și antivictimală a populației, prin organizarea unor întâlniri cu grupuri țintă, transmiterea unor mesaje de impact cu sprijinul mass-media, derularea de activități în spațiul public, organizarea de activități cu caracter preventiv atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind vizate și categorii de persoane care nu au acces la internet și mass-media, informarea grupurilor vulnerabile cu privire la drepturile victimelor și instituțiile care le pot acorda sprijin, intensificarea activităților de informare în unități de învățământ precum și în unități economice cu personal preponderent feminin.

„Infracțiunile prevăzute în legea specială privind prevenirea și combaterea infracțiunii de violență în familie, respectiv nerespectarea ordinelor de protecție, au cunoscut o creștere destul de importantă, de 35,2% în cursul anului 2017, creșteri existând și la infracțiunea de loviri și alte violențe asupra unui membru de familie. Ca finalitate, nu sunt foarte multe cazuri de trimiteri în judecată a agresorilor, ca urmare a intervenției împăcării părților prevăzută de normele de procedură penală. În toate cazurile sunt informați reprezentanții autorităților implicate în domeniu, în vederea monitorizării situației și consilierii victimelor. La nivelul IPJ se realizează de către polițiștii de proximitate, care aduc la cunoștință drepturile persoanelor, victime ale violenței în familie. Există și cazuri de violență asupra minorilor”, a precizat comisarul Tudorache Iulian.

Prevenirea accidentelor de circulație este cel de-al patrulea program, care are drept scop creșterea gradului de siguranță al participanților la traficul rutier.

Ca obiective sunt: conștientizarea participanților la trafic asupra dinamicii și consecințelor accidentelor rutiere, eficientizarea activităților informativ-preventive, menținerea colaborării interne cu instituțiile și organizațiile cu atribuții ori preocupări în domeniu.

În acest sens, se vor avea în vedere adaptarea permanentă a planurilor de supraveghere, îndrumare și control al traficului rutier în concordanță cu sarcinile și obiectivele trasate de conducerea MAI – IGPR și IPJ Ialomița, creșterea eficienței activităților de prevenire prin combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, întărirea relațiilor de cooperare cu toate segmentele societății civile care au atribuții în domeniul circulației rutiere: RAR, ARR, ISCTR și îmbunătățirea activităților de informare și educație rutieră a tuturor categoriilor de participanți la trafic.