comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Plan propriu de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/08/2018 | Locale Ialomita

Prezentul plan a fost întocmit în aplicarea dispoziţiei Prim-Ministrului Guvernului României, în urma analizei evoluţiei PPA şi a prognozelor formulate de autorităţile responsabile precum şi în baza planului suplimentar de măsuri pentru combaterea PPA în România cu nr.67571/01.08.2018

Toate acţiunile prevăzute în prezentul plan de măsuri se aplică în mod continuu până la lichidarea focarelor de PPA, notificate de autoritatea competentă.

 

 

Terminologie :

Pentru porcii mistreţi din fondurile de vânătoare :

 • Caz – locul unde sunt identificaţi porci mistreţi morţi/bolnavi. Cazurile identificate la scroafele cu purcei nu se multiplică şi sunt considerate în funcţie de numărul scroafelor ( nu se numără şi purceii).
 • Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, compusă din zona afectată cu o rază de 8km (200km.p.), în concordanţă cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16 şi zona de tampon de 5 km, în exteriorul zonei infectată.

MĂSURI DISPUSE :

 1. în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului, în zona afectată se recoltează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuit.
 2. în zona afectată se execută groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de vânătoare, se recoltează probe de la mistreţi şi apoi se incinerează prin ardere insitu, sub supravegherea oficială sanitar-veterinară conform prevederilor art.15, alin.(2) literele c) şi d) din Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr.99/2006.
 3. Amplasamentul gropilor se stabileşte de către DSVSA Ialomiţa, după consultarea prealabilă a Direcţiei de Sănătate Publică, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa şi a autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul.
 4. Recoltarea probelor de la mistreţii împuşcaţi sau găsiţi morţi se face de medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice; pe baza acestora se decide destinaţia carcaselor, imediat după obţinerea rezultatelor probelor în maxim 48 ore de la prelevarea acestora.
 5. Mijloacele de transport pentru mistreţii ucişi sau pentru mistreţii morţi vor fi puse la dispoziţie de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incineraţi odată cu mistreţii, transportul asigurându-se cu mijloace etanşe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.
 6. în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului se vânează integral prădătorii din zonele afectate, prevăzuţi în Anexa 1 şi Anexa 2 din Legea vânătorii nr.407/2006.
 7. Vânătoarea organizată în zonele afectate şi în afara lor se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vînătoare angajat şi cu alte categorii de personal care vor fi instruite în aceste sens de personalul abilitat.
 8. în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare aflat pe raza UAT respectivă se realizează vânătoare intensivă, până la limita cotelor optime a efectivelor de mistreţi.
 9. Pentru Balta Ialomiţei se va proceda la uciderea preventivă a tuturor mistreţilor si prădătorilor, cu excepţia speciilor aflate în Anexa 2 din Legea vânătorii nr.407/2006, în condiţiile legii.
 10. La nivel local, prin grija autorităţilor publice locale, la intrările şi ieşirile din zonele infectate şi din gospodăriile populaţiei care deţin porci, se vor instala dezinfectoare individuale, precum şi pe o rază de 35 km în jurul focarelor existente, în termen de maxim 5 zile de la adoptarea prezentului plan de măsuri.
 11. Substanţele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autorităţile publice locale iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa din fonduri cu destinaţie specială pentru PPA.
 12. Plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar/utilizator.
 13. înainte de recoltare toate tarlalele vor fi verificate iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator.
 14. Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşire din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
 15. La emiterea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, DAJ Ialomiţa va răspunde de modul în care se asigură punerea în aplicare a prevederilor pct.18, pct.19 şi pct.20.

 

 1. La nivelul judeţului Ialomiţa s-au făcut solicitări de suplimentare forţe către MADR prin adresa nr. 10513/31.07.2018 şi către ANSVSA nr. 14985/01.08.2018.
 2. Prefectul judeţului Ialomiţa va analiza oportunitatea declarării stării de alertă la nivelul localităţilor afectate de PPA sau la nivelul judeţului.
 3. Comunicarea publică privind măsurile implementate şi evoluţia PPA pe teritoriul judeţului se va face ori de câte ori este nevoie de Instituţia Prefectului şi DSVSA Ialomiţa împreună cu celelalte autorităţi implicate, prin intermediul conferinţelor de presă.
 4. Informările operative către DSU privind evoluţia PPA şi sinteza măsurilor dispuse la nivelul judeţului Ialomiţa vor fi întocmite de către Instituţia Prefectului.
 5. DSVSA Ialomiţa şi Instituţia Prefectului vor asigura întocmirea operativă a documentelor de constatare şi evaluare a despăgubirilor către crescătorii de animale.

Notă :

DSVSA Ialomiţa va notifica administratorii fondurilor cinegetice în vederea punerii în aplicare a măsurilor specifice.