comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Plan de management pentru aria naturală protejată Lacurile Fundata – Amara

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
23/01/2020 | Locale Ialomita

Proiectul, în valoare de aproximativ 8,4 milioane lei, va fi implementat în parteneriat de către Orașul Amara, Primăria Gheorghe Doja și Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, orașul Amara fiind liderul proiectului.

Conferinta Presa (2)
Conferinta Presa (2)

Cererea de finanțare a proiectului „Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara” a fost depusă spre finanțare prin sistemul electronic MYSMIS , în data de 26 iunie 2018, însă contractul de finanțare a fost semnat pe 9 ianuarie 2020, finanțarea fiind făcută în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Durata contractului este de 56 de luni de la data începerii proiectului, respectiv 1 aprilie 2018 și până la 30 noiembrie 2022, data estimată pentru finalizarea acestuia.
Obiectivul general al proiectului este acela legat de conservarea biodiversității, protecția naturii, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara.

În primă fază vor fi inventariate speciile de importanță națională și comunitară de pe raza ariei natural protejate, va fi făcută o evaluare a stării de conservare și vor fi stabilite măsurile ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei natural protejate. De asemenea, va fi realizată o zonare internă și un studiu abiotic pentru aria naturală protejată, va fi elaborat un studiu socio-economic care va ține seama atât de exigențele economice, sociale și culturale cât și de particularitățile regionale și locale care fundamentează planul de management al ariei protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara. Totodată, vor fi elaborate atât un studiu cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ariei protejate, dar și studii de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar. Pe lângă multe metodologii și protocoale de monitorizare, hărți de distribuție a speciilor, hărți GIS, va fi elaborat în final un Plan de Management care va fi transmis spre aprobare, înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA).

Joi, 16 ianuarie, a fost susținută, la Primăria Amara, o conferință de presă comună, la care au participat primarul orașului Amara, Ion Măiță, primarul comunei Gheorghe Doja, Ion Mihai, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, Laurențiu Ghiauru, dar și alți reprezentanți ai respectivelor instituții.

Ion Maita
Ion Maita

Cu acest prilej, Ion Măiță a anunțat faptul că recent a fost semnat contractul de finanțare al acestui proiect amplu, care presupune, printre altele, și organizarea de seminarii pentru conștientizarea factorilor de interes și decizionali din zonă, dar și a tinerei generații cu privire la capitalul natural existent în aria protejată, acțiuni de informare și educație ecologice, elaborarea planului de management fiind obiectivul final.

„Este unul dintre cele mai importante proiecte, generatoare pe termen mediu și lung de plus valoare pentru comunitate. Elaborarea acestui plan de management este importantă, din perspectiva turismului, dar și a salvării biodiversității”, a afirmat acesta.

Directorul APM Ialomița, Laurențiu Ghiauru, s-a arătat încântat de faptul că acest proiect a fost semnat, fiind de părere că este unul foarte important pentru zonă, având în vedere faptul că există o arie protejată cu două lacuri de importanță extrem de mare.

Laurentiu Ghiauru
Laurentiu Ghiauru

„Împreună cu domnii primari vom face ca acest plan de management să ne dea voie să conservăm speciile, dar în același timp nici să impunem condiții drastice prin dezvoltarea autorităților antropice. Rolul acestui plan de management este să împăcăm toate instituțiile implicate, să respecte legile. Rolul nostru în proiect nu este foarte mare, dar vom fi foarte atenți să se respecte legislația în vigoare. (…) Prin acest plan de manangement se vor stabili reguli clare care, din momentul în care va fi aplicat, vor ține cont de activitățile desfășurate, de la autorități publice până la populație”.

Primarul comunei Gheorghe Doja, Ion Mihai, susținea că elaborarea acestui plan de management a fost un obiectiv permanent încă de la declararea zonei ca arie protejată.

Ion Mihai
Ion Mihai

„Lacul Fundata are o suprafață foarte mare, de vreo 700 de hectare, existând o biodiversitate foarte largă. Sunt foarte multe specii de păsări acolo, peste 500. Proiectul va da o direcție clară și precisă dezvoltării în continuare și va stabili niște reguli pentru cei care vin și pentru turism și pentru activități sportive. De exemplu, pe lacul Fundata se face „ski nautic”. Vin persoane din București, Buzău, Ploiești și ne întreabă de acest plan de management, dacă îl avem, ce este permis, dacă au voie să facă așa ceva. Planul va fi de mare viitor pentru ambele lacuri și pentru ambele localități. Sperăm ca implementarea lui să decurgă normal, iar după aceea, chiar dacă nu suntem noi custozi, ci Agenția, vor fi reguli mult mai clare. (…) Lacul Fundata este împărțit cumva în două. Unul se află în administrarea primăriei și de partea cealaltă de calea ferată este în administrarea Apelor Române, urmând ca în viitorul apropiat să revină în totalitate în administrarea primăriei după ce rezolvăm cu Cartea Funciară”, a spus acesta.

În perioada de migrație, situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă.

În ceea ce privește Lacul Amara (168 de hectare), datorită însuşirilor deosebite a factorilor curativi naturali şi  faptului că se situează printre cele mai apropiate staţiuni balneo-climaterice de capitala ţării (128 km), cu peste 40 de ani în urmă au fost construite trei baze de tratament şi tabăra de copii. Studiile complexe efectuate în decursul anilor au dus la înțelegerea completă a evoluţiei lacului Amara ca ecosistem, determinată de variaţiile factorilor naturali şi intervenţiilor umane într-o permanentă cauzalitate şi interdependenţă. Calităţile terapeutice ale apei şi nămolului recomandate pentru afecţiuni reumatice, ortopedice, neurologice periferice şi ginecologice au determinat dezvoltarea vertiginoasă a staţiunii prin realizarea bazelor de tratament cu spaţii de cazare, dotări pentru băi calde şi reci şi alte servicii aferente. Zona lacului constituie o apropiere între habitatele de tip antropic și cele sălbatice, uneori chiar o suprapunere evidentă la nivelul apelor de mică adâncime exploatate turistic și terapeutic. Aceasta face ca vara să existe aglomerări numerice mari la specii limitrofe zonelor locuite, specifice habitatelor cu stufuri și specii caracteristice lizierelor și parcurilor din zonele apropiate lacurilor. Habitatele limitrofe bazelor de tratament din stațiunea Amara oferă condiții bune trofice și pentru nidificare și sunt preferate de păsari pentru că aici se practică un turism liniștit (pentru persoane de vârsta a III-a) fără prea multă agitație și zgomot.

lacul amara
Amara

Apele lacurilor cu caracter salmastru determină o floră și o faună de o anumită specificitate care este bine valorificată de specii de păsări acvatice. În perioadele de pasaj, în special în zonele unde nu există influențe umane, apar aglomerări limicole. În iernile mai blânde și toamnele târzii și reci apar cârduri de rațe sp., gâște sp., sulițari și cormorani, lebede care își caută hrana, însă nu staționează multă vreme.