comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Peste 200 de elevi, din clasele a VII-a și a VIII-a, au lipsit de la examenul de simulare a evaluării naţionale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/03/2019 | Locale Ialomita

La nivel judeţean, elevii claselor a VII-a şi a VIII-a au susţinut proba de simulare la limba şi literatura română în data de 11.03.2019 şi proba de simulare la matematică în data de 12.03.2019.

Din totalul de 2.252 de elevi înscrişi în clasa a VII-a, au susţinut proba la limba şi literatura română 2.119 elevi, iar la matematică au fost prezenţi 2.115 elevi. La clasa a VIII-a au fost înscrişi 2.172 elevi şi au susţinut proba la limba şi literatura română 2.062 elevi, iar la matematică 2.172.

Probele s-au desfăşurat conform Procedurii MEN privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019, Nr. 2472/05.03.2019.

Rezultatele obţinute de elevi sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui.
La nivelul unităţilor de învăţământ se elaborează un plan de acţiune cu măsuri de remediere acolo unde acest lucru se impune, activitatea acestora fiind monitorizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa.

Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VII-a şi clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 s-a realizat în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale şi a avut ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute.