livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Ialomița: Lista dosarelor respinse – Programul Casa Verde Clasic. Vezi motivele.

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița anunță titularii de dosare depuse în cadrul  Programului Casa Verde Clasic – Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, faptul că pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu http://www.afm.ro/casa_verde-pf.php, a fost afișată lista solicitanților – persoane fizice respinse în cadrul sesiunii 10 octombrie – 24 octombrie 2016, fiind verificate primele 50 de dosare din fiecare județ.

În județul Ialomița au fost respinse 30 de dosare din următoarele motive:

  • Extras de carte funciară (neconcordanță între extrasul de carte funciară și certificatul de nomenclatură stradală, neconcordanță între extrasul de carte funciară și cererea de finanțare) – 22 dosare
  • Declarații notariale – 5 dosare
  • Altele – 3 dosare

În etapa de primire a dosarelor, Agențiile pentru Protecția Mediului din întreaga țară au avut rolul de secretariat, primind dosarele depuse și verificând termenul de valabilitate al actelor din dosar, precum și existența numărului de acte solicitat.

Pentru informații suplimentare și contestații, vă rugăm să vă adresați Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti, cod poştal: 060031, Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50.

Nr. crt.SolicitantNr. Înreg.LocalitateaJudeţulMotivele respingerii
012345
Din declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, nu rezultă că pentru imobilul
pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul
1Mihailuc IonelIL.00001.101016AmaraIalomitaProgramului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. a- 6-a, nr. 86, com Smirna, aşa cum se precizează în cererea
de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 3599/05.10.2016 nu rezultă că
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20547.
2Popescu GeorgeIL.00003.101016SloboziaIalomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Mirceşti, nr. 212, com Amara, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 17647/07.10.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21346.
3Maita Remus-leonIL.00005.101016AmaraIalomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Mirceşti, nr. 223, com Amara, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 17648/07.10.2016 nu
4Maita Marius-gabrielIL.00006.101016AmaraIalomitarezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21338.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Lalelelor, nr.1bis, com Manasia, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 5920/06.10.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21545.
5Danila StefanIL.00008.101016UrziceniIalomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str.Răsăritului, nr.18, com Manasia, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 4613/16.08.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 452 înscris în C.F.
6Tudor Costel CezarelIL.00010.101016ManasiaIalomitanr. 20454.
7Cristache Octavian-sorinelIL.00011.101016UrziceniIalomiţaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat In original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent In sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
8Nicolescu Aurelian VictorIL.00012.101016AdancataIalomiţaDin extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Inginerului, nr.26, com Adâncata, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3967/06.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21133.
9Serbu VasileIL.00013.101016SloboziaIalomiţaNu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
10Necula Maria AngelaIL.00014.101016AmaraIalomiţaNu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
11Prodan AnisoaraIL.00015.101016GarboviIalomiţaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Poştei, nr. 36, com. Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3827/13.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20404.
12Necula RodicaIL.00016.101016GarboviIalomiţa
13Coman IonIL.00011.101016GarboviIalomiţaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Liliacului, nr. 11, com. Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.4005/26.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20577.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Urziceni, nr. 7, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3586/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20925.
14Marin EmilIL.00018.101016GarboviIalomita
15Radulescu MariaIL.00019.101016GarboviIalomitaDin extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Orizont, la nr.11, com Gârbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3600/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20472.
16Radoi GheorgheIL.00022.101016FetestiIalomitaNu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Poştei, nr. 46, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3498/17.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20153.
17Vasile CostelIL.00023.101016GarboviIalomita
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Liliacului, nr. 114, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3596/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20484.
18Pana IonelIL.00025.101016GarboviIalomita
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Lalelelor, la nr.5, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3499/17.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F.
nr. 20275.
19Maxim IonIL.00026.101016GarboviIalomiţa
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Gării, la nr.118, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3558/22.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20467.
20Paraschiv Dan ClaudiuIL.00027.101016ManasiaIalomiţa
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
21Neagu StefanIL.00028.101016GarboviIalomiţa
22Dobre PetreIL.00030.101016DriduIalomiţaNu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
23Oprea ViorelIL.00031.101016GarboviIalomiţaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Nucului, la nr.35, com Gârbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3597/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20419.
24Nitu NicuIL.00034.101016CazanestiIalomiţaNu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
25Chira AlexandruIL.00037.101016GarboviIalomitaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat In original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent In sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
26Moraru FlorinIL.00039.101016AmaraIalomitaNu a fost depus extras de carte funciară pentru imobilul din str. Libertăţii, nr.66, Amara, pe care se doreşte implementarea proiectului. Extrasul de carte funciară prezentat este aferent imobilului de la numărul 58. Din certificatul de nomenclatură stradală nr.17299/04.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 2050 înscris în C.F. nr. 21697.
27Moiceanu MihaelaIL.00040.101016CazanestiIalomitaNu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare. Cele două procuri prezentate în dosarul de finanţare se referă la un mandat dat de către coproprietari în vederea participării la program şi nu reprezintă o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
28Gurgui IonIL.00043.101016ScanteiaIalomitaDeclaraţia pe propria răspundere nu respectă Anexa 3 la ghidul de finanţare. suma solicitată a fost diminuată deoarece suma aferentă Cheltuielilor cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, include şi verificarea probelor şi încercărilor (cheltuială neeligibilă). Suma alocată verificarii probelor şi încercărilor nefind trecută distinct a dus la neaprobarea întregii sume de 500,04 lei.
29Usurelu VerginiaIL.00047.101016AndrasestiIalomitaDin extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Gh. Gr. Cantacuzino, la nr.10, com Andrăşeşti, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr.1230/07.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 327 înscris în C.F. nr. 20493.
30Oancea IoanIL.00048.101016BucuIalomitaExtrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.