Ziarul Obiectiv Ialomita > Informatii Utile > Ialomița: Lista dosarelor respinse – Programul Casa Verde Clasic. Vezi motivele. https://wp.me/p49Kdo-9sA

Ialomița: Lista dosarelor respinse – Programul Casa Verde Clasic. Vezi motivele.

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița anunță titularii de dosare depuse în cadrul  Programului Casa Verde Clasic – Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, faptul că pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu http://www.afm.ro/casa_verde-pf.php, a fost afișată lista solicitanților – persoane fizice respinse în cadrul sesiunii 10 octombrie – 24 octombrie 2016, fiind verificate primele 50 de dosare din fiecare județ.

În județul Ialomița au fost respinse 30 de dosare din următoarele motive:

  • Extras de carte funciară (neconcordanță între extrasul de carte funciară și certificatul de nomenclatură stradală, neconcordanță între extrasul de carte funciară și cererea de finanțare) – 22 dosare
  • Declarații notariale – 5 dosare
  • Altele – 3 dosare

În etapa de primire a dosarelor, Agențiile pentru Protecția Mediului din întreaga țară au avut rolul de secretariat, primind dosarele depuse și verificând termenul de valabilitate al actelor din dosar, precum și existența numărului de acte solicitat.

Pentru informații suplimentare și contestații, vă rugăm să vă adresați Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti, cod poştal: 060031, Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50.

Nr. crt. Solicitant Nr. Înreg. Localitatea Judeţul Motivele respingerii
0 1 2 3 4 5
Din declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, nu rezultă că pentru imobilul
pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul
1 Mihailuc Ionel IL.00001.101016 Amara Ialomita Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. a- 6-a, nr. 86, com Smirna, aşa cum se precizează în cererea
de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 3599/05.10.2016 nu rezultă că
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20547.
2 Popescu George IL.00003.101016 Slobozia Ialomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Mirceşti, nr. 212, com Amara, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 17647/07.10.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21346.
3 Maita Remus-leon IL.00005.101016 Amara Ialomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Mirceşti, nr. 223, com Amara, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 17648/07.10.2016 nu
4 Maita Marius-gabriel IL.00006.101016 Amara Ialomita rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21338.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str. Lalelelor, nr.1bis, com Manasia, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 5920/06.10.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21545.
5 Danila Stefan IL.00008.101016 Urziceni Ialomita
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanţare se regăseşte în str.Răsăritului, nr.18, com Manasia, aşa cum se precizează în
cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 4613/16.08.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 452 înscris în C.F.
6 Tudor Costel Cezarel IL.00010.101016 Manasia Ialomita nr. 20454.
7 Cristache Octavian-sorinel IL.00011.101016 Urziceni Ialomiţa Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat In original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent In sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
8 Nicolescu Aurelian Victor IL.00012.101016 Adancata Ialomiţa Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Inginerului, nr.26, com Adâncata, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3967/06.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 21133.
9 Serbu Vasile IL.00013.101016 Slobozia Ialomiţa Nu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
10 Necula Maria Angela IL.00014.101016 Amara Ialomiţa Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
11 Prodan Anisoara IL.00015.101016 Garbovi Ialomiţa Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Poştei, nr. 36, com. Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3827/13.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20404.
12 Necula Rodica IL.00016.101016 Garbovi Ialomiţa
13 Coman Ion IL.00011.101016 Garbovi Ialomiţa Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Liliacului, nr. 11, com. Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.4005/26.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20577.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Urziceni, nr. 7, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3586/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20925.
14 Marin Emil IL.00018.101016 Garbovi Ialomita
15 Radulescu Maria IL.00019.101016 Garbovi Ialomita Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Orizont, la nr.11, com Gârbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3600/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20472.
16 Radoi Gheorghe IL.00022.101016 Fetesti Ialomita Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Poştei, nr. 46, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3498/17.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20153.
17 Vasile Costel IL.00023.101016 Garbovi Ialomita
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Liliacului, nr. 114, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3596/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20484.
18 Pana Ionel IL.00025.101016 Garbovi Ialomita
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Lalelelor, la nr.5, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3499/17.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F.
nr. 20275.
19 Maxim Ion IL.00026.101016 Garbovi Ialomiţa
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Gării, la nr.118, com Garbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3558/22.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20467.
20 Paraschiv Dan Claudiu IL.00027.101016 Manasia Ialomiţa
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
21 Neagu Stefan IL.00028.101016 Garbovi Ialomiţa
22 Dobre Petre IL.00030.101016 Dridu Ialomiţa Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
23 Oprea Viorel IL.00031.101016 Garbovi Ialomiţa Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Nucului, la nr.35, com Gârbovi, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa nr.3597/24.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 20419.
24 Nitu Nicu IL.00034.101016 Cazanesti Ialomiţa Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
25 Chira Alexandru IL.00037.101016 Garbovi Ialomita Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat In original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent In sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
26 Moraru Florin IL.00039.101016 Amara Ialomita Nu a fost depus extras de carte funciară pentru imobilul din str. Libertăţii, nr.66, Amara, pe care se doreşte implementarea proiectului. Extrasul de carte funciară prezentat este aferent imobilului de la numărul 58. Din certificatul de nomenclatură stradală nr.17299/04.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 2050 înscris în C.F. nr. 21697.
27 Moiceanu Mihaela IL.00040.101016 Cazanesti Ialomita Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare. Cele două procuri prezentate în dosarul de finanţare se referă la un mandat dat de către coproprietari în vederea participării la program şi nu reprezintă o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
28 Gurgui Ion IL.00043.101016 Scanteia Ialomita Declaraţia pe propria răspundere nu respectă Anexa 3 la ghidul de finanţare. suma solicitată a fost diminuată deoarece suma aferentă Cheltuielilor cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, include şi verificarea probelor şi încercărilor (cheltuială neeligibilă). Suma alocată verificarii probelor şi încercărilor nefind trecută distinct a dus la neaprobarea întregii sume de 500,04 lei.
29 Usurelu Verginia IL.00047.101016 Andrasesti Ialomita Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Gh. Gr. Cantacuzino, la nr.10, com Andrăşeşti, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr.1230/07.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului cu număr cadastral 327 înscris în C.F. nr. 20493.
30 Oancea Ioan IL.00048.101016 Bucu Ialomita Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Loading...