comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Instituția Prefectului și-a prezentat raportul de activitate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
07/02/2016 | Locale Ialomita

Vineri, 29 ianuarie, Instituția Prefectului și-a prezentat raportul de evaluare a activității desfășurate în anul 2015. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, în prezența reprezentanților Consiliului Județean, a instituțiilor din cadrul MAI, dar și a angajaților.

raport prefectura ialomitaCa orice bilanț de activitate, parcurgerea lui este, de cele mai multe ori, greoaie și plictisitoare. Pe scurt, însă, încercăm să arătăm câteva aspecte ale activității Instituției Prefectului care ar putea prezenta interes.

Potrivit prefectului Gigi Petre, în anul 2015 au fost desfășurate 9 controale tematice la serviciile publice deconcentrate în vederea verificării respectării legislației. Controalele s-au finalizat cu rapoarte în care au fost incluse, în detaliu, constatările colectivelor de control în raport cu tematica. De asemenea, au fost făcute verificări începând de la condițiile în care s-au repartizat locuințele ANL, cauzele inundării unor terenuri la Giurgeni și până la verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar.

În ceea ce privește controlul legalității actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile publice locale, situația arată că, în multe cazuri, hotărârile consiliilor locale și dispozițiile primarilor s-au făcut cu încălcarea legislației.

De exemplu, din 26.565 de dispoziții emise de primari, 842 au fost considerate ilegale, în 639 de cazuri dispozițiile fiind revocate sau modificate ulterior de emitent. Cele mai multe nereguli au fost descoperite cu privire la scutiri de impozite sau la stabilirea taxelor și impozitelor locale, acordarea de sporuri pentru condiții vătămătoare fără bază legală, stabilirea de taxe speciale, administrarea ilegală a domeniului public – vânzarea locuințelor sociale, adoptarea de acte administrative pe baza unor acte normative abrogate, lipsa transparenței cu privire la emiterea/adoptarea actelor administrative etc.

Aplicarea legilor fondului funciar a creat probleme și în anul 2015, la prefectură fiind primite peste 260 de petiții – legate de tergiversarea activităților și aplicarea greșită au unor prevederi legale în domeniul restituirii proprietății, de superficialitatea în funcționarea consiliilor locale, alte 181 referindu-se în principal la asistență socială, ajutoare sociale primite de la UE, activitatea autorităților locale. Pe rolul instanțelor judecătorești în care comisia județeană a fost parte au fost înregistrate 93 de dosare civile noi.

În ceea ce privește Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Ialomița, aflat în subordinea Prefecturii, putem spune că, în anul 2015, s-au primit și înregistrat 7.993 de cereri de eliberare a pașapoartelor, în medie 670 lunar, dintre care 4.577 au fost pentru pașapoarte temporare și 3.485 pentru pașapoarte electronice. Totodată, 1.077 de cetățeni cu domiciliul în județ au depus cereri de eliberare a pașapoartelor simple electronice prin misiunile diplomatice ori oficiile consulare.

In județul Ialomița, au fost declarate ca pierdute 684 de pașapoarte, fiind prezentate spre anulare 3.792 de pașapoarte.

În ceea ce privește llimitarea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, reprezentanții instituției au operat în baza de date suspendarea exercitării dreptului la liberă circulație pentru un număr de 512 persoane, dintre care 99 cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, în 237 de cazuri s-au instituit măsuri preventive, 69 în baza ordinelor de dare în urmărire și 107 alte situații.

De asemenea, în urma a 308 comunicări primite cu privire la cetățenii aflați în situații dificile în străinătate au fost făcute mențiunile corespunzătoare, respectiv pentru 274 de arestați, 11 decedați și 5 internați/accidentați. Referindu-ne la fondurile europene atrase în anul 2015, potrivit raportului prezentat, la finalul anului trecut au existat 14 proiecte în valoare de 428.268.000 lei la instituțiile publice și 798 de proiecte la agenții economici (737 proiecte prin PNDR), în valoare de 908.684.000 lei.

gigi petre„Putem aprecia că activitatea s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale specifice, urmărindu-se consecvent îndeplinirea obiectivelor ce revin județului din Programul de Guvernare 2013 – 2016. (…) Sperăm că am conștientizat obiectiv problemele pe care le avem de depășit. Am constatat că mai avem suficienți pași de parcurs până în momentul în care putem afirma că răspunsul instituției noastre corespunde în totalitate dorințelor cetățeanului. Este important să avem o mentalitate și un comportament responsabile față de cetățean, în dubla sa calitate de contribuabil și de beneficiar al serviciilor asigurate de stat”, a declarat prefectul județului Ialomița, Gigi Petre.