comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Informare stingere focare de pestă porcină

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
25/02/2019 | Locale Ialomita

Ținând cont de modificările aduse procedurii de stingere a focarelor de pestă porcină africană, conform Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, ediția III – 2019, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, că în perioada 20.02. – 22.02.2019, au fost stinse un număr de 15 focare de pestă porcină africană, după cum urmează: 1 focar Drăgoești, 1 focar Rovine, 1 focar Dridu, 1 focar Andrășești, 4 focare Giurgeni, 4 focare Luciu, 3 focare Gura Ialomiței.

În ceea ce privește situația epidemiologică actuală infomăm crescătorii de porcine că în data de 22.02.2019 au fost confirmate 4 cazuri de pestă porcină africană la mistreți morți pe FV7 Ciunga, iar în data de 25.02.2019 a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la un mistreț vânat pe FV18 Gheorghe Lazăr.

Ținând cont de cele precizate subliniem faptul că datorită situației epidemiologice existente în mediul silvatic, exploatațiile nonprofesionale în care s-a efectuat uciderea preventivă a tuturor porcinelor, aflate în localitățile cuprinse în zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), stabilită în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, pentru combaterea cazurilor de pestă porcină africană, nu pot fi repopulate la momentul actual (Giurgeni, Gura Ialomiței, Luciu).

Repopularea acestor exploatații cu porcine, se va putea realiza doar după ce:

 • S.V.S.A. Ialomița va analiza statusul epidemiologic al zonei (prezența mistreților în zona infectată, rezultatele de laborator obținute pentru mistreții vânați sau morți); această analiză este condiționată de prezentarea de către administratorii fondurilor cinegetice a rezultatelor evaluărilor numărului de mistreți, pe fiecare fond de vânătoare;
 • introducerea de porci santinelă în exploatațiile afectate;
 • obținerea, după minim 45 de zile de staționare în exploatațiile afectate a porcilor santinelă, a rezultatelor serologice negative în direcția pestei porcine africane;

Imediat ce situația epidemiologică o va permite, D.S.V.S.A. Ialomița va notifica fiecare Unitate Locală de Sprijin cu privire la posibilitatea reînceperii populării cu porcine a exploatațiilor aflate pe raza localităților cuprinse în zona infectată, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte crescătorii.

Pentru localitățile Drăgoești, Dridu, Rovine, Andrășești, unde nu s-a efectuat uciderea preventivă a tuturor porcinelor și care nu sunt cuprinse în zona infectată, proprietarii care dețin exploatații cu porcine sunt obligați să respecte următoarele măsuri:

 • achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 • porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 • înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 • la sosirea porcinelor în exploatație cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A., pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 • vânzarea porcinelor se poate face doar dacă acestea sunt crotaliate, înregistrate în BND și după obținerea documentelor sanitare veterinare de la medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A.;
 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Ialomița – telefon 0243/232069, medic veterinar oficial sau medic veterinar de liberă practică din fiecare localitate);
 • toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.
Comunicat de presă: DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa