comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Informare privind pesta porcină africană

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/02/2019 | Lege si Ordine

Având în vedere evoluția pestei porcine africane pe un areal destul de mare în mediul silvatic, fiind afectate un număr de 8 Fonduri de Vânătoare de pe raza județului, de la data de 01.01.2019 fiind confirmate un număr de 60 cazuri mistreți pozitivi, respectiv: FV 10 Chirana (5 cazuri), FV 2 Cegani (29 cazuri), FV7 Ciunga  (4 cazuri), FV11 Sudiți (11 cazuri), FV12 Săveni, (11 cazuri) ceea ce duce la menținerea restricțiilor privind repopularea exploatațiilor cu porcine pentru localitățile aflate în zona infectată (raza de 8 km față de poziția GIS a cazurilor confirmate) și confirmarea la porci domestici în anul 2019 a două  focare  de Pestă Porcină Africană în localitatea Scânteia  și în localitatea  Axintele, inspectorii D.S.V.S.A Ialomita au efectuat controale în exploatațiile care dețin un număr mai mare de suine în Baza Națională de Date urmârind respectarea cerințelor Ord. MADR 300/2017, Ord. ANSVSA 20/2018 și a Ord. A.N.S.V.S.A 40/2010, constatând următoarele:

Au fost verificate un număr de 22 exploatatii nonprofesionale din 5 localități, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile HG.984/2005  în cuantum de 7000 lei și 5 avertismente pentru încalcarea legislației, pentru următoarele fapte:

  • nerespectarea planului de măsuri pentru exploatațiile aflate în zona de supraveghere urmare a evoluției PPA;
  • înstrăinarea suinelor făra documente prevazute de legislația în vigoare;
  • neactualizarea BND ;
  • nepredarea marcilor auriculare pentru suinele sacrificate ;

Ținând cont de cele precizate concluzionăm că, la momentul actual, există virus circulant fiind esențial, pentru prevenirea apariției unor alte focare de boală pe raza județului, ca toate persoanele responsabile (proprietari de porcine, administratori ai fondurilor de vânătoare, Unitățile Locale de Sprijin) să respecte măsurile impuse pentru eradicarea bolii pe teritoriul județului Ialomița .

Menționăm faptul că la nivelul județului Ialomița târgurile ramân închise. Proprietarii de animale ar trebui să evite aglomerările de animale (târguri neautorizate), locații aflate în administrarea și responsabilitatea Consiliilor Locale.

DSVSA IALOMIȚA