comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: În multe localități, calitatea apei este necorespunzătoare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/11/2019 | Locale Ialomita

Direcția de Sănătate Publică Ialomița a prezentat recent, în cadrul Colegiului Prefectural, o situație cu privire la analizele efectuate și neconformitățile constatate în urma monitorizării calității apei, în trimestrele I-III.

Monitorizarea calităţii apei potabile furnizate prin sistemele publice centralizate de aprovizionare cu apă potabilă este realizată de către operatorii de apă (monitorizare operaţională) și de către DSP Ialomiţa (monitorizarea de audit). Pentru parametri care nu se pot monitoriza prin laboratoarele DSP Ialomiţa, analizele respective se efectuează prin alte laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătății.

Scopul monitorizării de control este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică și microbiologică a apei potabile, produsă și distribuită, despre eficiența tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin lege.

Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţiile necesare pentru a se determina dacă pentru toți parametri stabiliţi prin lege, valorile lor sunt conforme.

Potrivit DSP Ialomița, pentru zonele care furnizează în medie o cantitate mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane, rezultatele analizelor privind calitatea apei distribuite se prezintă astfel:

SLOBOZIA – Din numărul total de 1.298 analize fizico-chimice efectuate, au fost necorespunzătoare 34 de analize pentru indicatorii clor rezidual liber – 3, sodiu – 9, trihalometani – 22. Din numărul total de 252 probe recoltate și 754 analize microbiologice nu au fost înregistrate probe necorespunzătoare.

URZICENI – S-au recoltat 83 de probe pentru analize microbiologice, au fost efectuate 290 analize și nu s-au înregistrat neconformități. Pentru parametri fizico- chimici au fost efectuate 265 analize și nu s-au înregistrat neconformități.

FETEŞTI – Dintr-un număr total de 126 de probe recoltate au fost efectuate 432 de analize microbiologice, nefiind înregistrate neconformități. Pentru analizele fizico- chimice au fost recoltate 135 de probe, efectuate 426 analize, 23 fiind neconforme pentru parametrul clor rezidual liber la capăt de reţea.

ȚĂNDĂREI – Dintr-un număr total de 63 de probe și 270 de analize microbiologice, nu s-au înregistrat neconformități. Cele 202 analize fizico-chimice efectuate în urma a 64 de probe, au fost necorespunzătoare pentru parametri clor rezidual liber la capăt de reţea – 9, amoniu – 4, mangan – 1.

AMARA – pentru parametri fizico-chimici s-au efectuat 221 de analize, din 58 probe recoltate, cu neconformități pentru următorii parametri: clor rezidual liber la capăt de reţea -11, mangan -3, sodiu- 3, turbiditate – 1. Pentru analize microbiologice s-au recoltat 65 de probe, din care au fost efectuate 268 de analize, cu depăşiri la o probă – bacterii coliforme.

BORDUȘANI – dintr-un număr de 228 analize efectuate (166 fizico-chimice și 62 microbiologice) s-au înregistrat depăşiri ale limitelor maxime admise pentru parametri microbiologici: E.coli – 3, bacterii coliforme – 1 și pentru parametrul clor rezidual liber la capăt de rețea – 11 probe.

Pentru celelalte sisteme centralizate de alimentare cu apă din judeţ care furnizează un volum de apă cuprins între 10 și 1000 mc/zi, s-au înregistrat depăşiri ale limitelor maxime admise, mai frecvent pentru parametri fizico-chimici: clor rezidual liber, amoniu, fier, turbiditate, conductivitate, mangan, sodiu și pentru parametri microbiologici, în special în staţiile care nu deţin trepte de tratare, singura tratare a apei fiind dezinfecția sporadică, necontrolată, efectuată prin operaţiuni manuale.

De exemplu, la Albești, din 32 de analize fizico-chimice efectuate, 7 au fost neconforme, existând depășiri la amoniu, fier, sodiu, turbiditate și mangan. De asemenea, analizele microbiologice au arătat că din 17 probe și 40 de analize efectuate s-au constatat bacterii coliforme, E-coli, enterococi fecali, situația fiind asemănătoare oarecum și la Buești (cu depășiri la amoniu, sodiu și mangan, dar și în cazul unei analize la bacterii coliforme și una cu E.coli.

De asemenea, la Colelia, pe lângă depășiri la fier, turbiditate, clor rezidual liber, sodiu, mangan, au fost depistate bacterii coliforme, E.coli, iar în 10 probe au fost depistați enterococi fecali.

Situația se repetă mai mult sau mai puțin și la Crunți, Dridu, Dridu Snagov, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței, Giurgeni, Ion Roată, Misleanu, Movila, Ograda, Perieți, Reviga, Sudiți, Sălcioara, Stejaru, Săveni, Valea Măcrișului, Traian, Stelnica, Valea Ciorii, Gheorghe Doja.

Sunt mai multe localități unde există astfel de probleme, la unele existând depășiri și la parametri bor, azotați, azotiți, hidrogen sulfurat, însă cele prezentate par să aibă probleme atât din punct de vedere fizico-chimic cât și microbiologic.

Acolo unde s-au constatat depăşiri cu valori ce s-au situat peste limitele impuse de Legea 458/2002, au fost înaintate adrese către operatorii de apă și primării, cu recomandări de remediere a deficiențelor, de încheiere de contracte cu firme care să asigure asistența de specialitate pentru eficientizarea procedeelor de clorinare, de informare a populaţiei că apa distribuită nu îndeplinește în totalitate condiţiile de potabilitate etc.

Potrivit DSP Ialomița, neconformitățile pentru parametri fizico-chimici și microbiologici au apărut ca urmare a lipsei aplicării unui procedeu de tratare a apei, ineficiența procesului de tratare sau depăşiri la sursă pentru unii parametri (ex: fier, mangan, sodiu, amoniu) ce necesită aplicarea unor trepte suplimentare de tratare a apei.

În concluzie, în județul Ialomița, există 19 stații de apă cu autorizație sanitară de funcționare și 41 fără autorizație.

Este îngrijorător faptul că există atât de multe stații de apă care nu au autorizație sanitară de funcționare, că unii au program de conformare care se tot amână de la an la an, că în multe localități nu există stații de tratare, că în altele nu sunt funcționale, iar alte stații sunt nemonitorizate din cauza faptului că… nu au solicitat sau nu au contract.

Mai sunt câteva stații în proces de modernizare, dar în rest, doar câteva se pot „lăuda” că oferă o apă curată din toate punctele de vedere.