comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: În anul școlar 2018-2019 au fost sesizate 30 infracţiuni în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/08/2019 | Lege si Ordine

La ultima ședință a Colegiului Prefectural, Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița a prezentat o situație privind modul de asigurare a pazei unităților de învățământ, activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, evoluția situației operative, dar și cauzele şi împrejurările care favorizează producerea fenomenului infracţional din şcoli și zona adiacentă.

Potrivit acestora, în anul de învăţământ 2018-2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului şcolar precedent, la nivelul judeţului Ialomiţa au fost sesizate 30 infracţiuni (-12) în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Din punct de vedere al mediului în care au fost sesizate faptele, s-a constatat o scădere la cele din mediul urban cu 4 infracţiuni (de la 25 la 21), iar cele din mediul rural au scăzut cu 8 fapte (de la 17 la 9 infracţiuni).

Numărul total al autorilor a scăzut cu 2 (de la 25 la 23), însă, numărul elevilor autori a crescut cu 3 (de la 19 la 22) , iar al profesorilor autori a scăzut cu 5 faţă de anul şcolar anterior (de la 6 la 1).
În anul şcolar 2018/2019 au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale privind încălcări ale Legii 61/1991, faţă de 20 sancţiuni aplicate în anul şcolar precedent.

De asemenea, au fost înregistrate scăderi ale apelurilor semnalate prin S.N.U.A.U. 112, de la 10 la 4 apeluri (1 în mediul urban și 3 în mediul rural).

Evenimentele au fost analizate cu factorii de răspundere din cadrul unităţilor de învăţământ, fiind întocmite 30 de analize de caz şi au fost dispuse măsuri de intensificare a activităţilor preventive în şcoli şi zona adiacentă acestora, în vederea creşterii gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice.

Pe raza judeţului Ialomiţa există 147 de unităţi de învăţământ, 51 funcţionează în mediul urban şi 96 în mediul rural. După forma de învăţământ, 37 sunt grădiniţe (13 în urban şi 24 în rural), 85 sunt şcoli gimnaziale (18 în urban şi 67 în rural) şi 25 sunt licee/colegii (20 în urban şi 5 în rural).

Din totalul unităţilor de învăţământ care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Ialomiţa, 138 sunt asigurate cu pază şi/sau sisteme tehnice de supraveghere video. Astfel, 10 şcoli sunt asigurate cu pază, din care 8 cu pază proprie şi 2 cu pază cu societăţi specializate. 70 unităţi de învăţământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, din care 52 atât în interior cât şi în exterior, 13 exclusiv în interior şi 5 exclusiv în exterior. De asemenea, 58 de şcoli dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme tehnice de supraveghere video, iar 9 şcoli nu au nicio modalitate de asigurare a pazei unităţilor de învăţământ.

„Poliţiştii din structurile de ordine publică şi-au concentrat eforturile acţionând în sistem integrat (poliţie, inspectorat şcolar, prefectură, jandarmi şi poliţie locală) în scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale de natură a afecta climatul de siguranţă civică în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi zona adiacentă acestora. Patrulele mixte de siguranţă publică au acţionat în mediul urban în sistem integrat, în zona unităţilor de învăţământ, asigurând o prezenţă activă la intrarea/ieşirea elevilor de la cursuri, poliţiştii rutieri fluidizând traficul rutier şi pietonal. În mediul rural, prezenţa activă la intrarea/ieşirea elevilor de la cursuri a fost realizată de către poliţiştii din cadrul secţiilor şi posturilor de poliţie”, precizează reprezentanții poliției.

Principalele cauze şi împrejurări care favorizează producerea fenomenului infracţional din şcoli și zona adiacentă sunt următoarele: neaplicarea corespunzătoare a regulamentelor şcolare interne; comunicare/colaborare necorespunzătoare între familie şi profesori; pasivitatea părinţilor şi a cadrelor didactice care nu se implică suficient în supravegherea elevilor; restrângerea posturilor de pază în unităţile şcolare, motiv pentru care ordinea în şcoală este menţinută de alte persoane prin cumul de funcţii sau de elevi de serviciu; creşterea cazurilor de familii dezorganizate; asigurarea necorespunzătoare a bunurilor elevilor în timpul pauzelor sau când aceştia desfăşoară activităţi în afara clasei (teren/sală de sport, laboratoare, etc.).

Pentru diminuarea cauzelor şi împrejurărilor care au dus la săvârşirea de infracţiuni în unităţile de învăţământ, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa a luat măsuri de adaptare permanentă a dispozitivului de siguranţă publică, în funcţie de programul unităţii de învăţământ, evenimentele şi examenele din mediul şcolar şi activităţile extracuriculare, de desemnare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar a poliţistului responsabil de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu, acesta desfăşurând activităţi de prevenire în cooperare cu cadrele didactice; de stabilire, împreună cu conducerile unităţilor de învăţământ, a agendei activităţilor instructive-educative, asigurarea participării poliţiştilor la şedinţele comitetului de părinţi şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice; de soluţionare cu celeritate a plângerilor penale şi sesizărilor și de desfăşurare a unor activităţi periodice cu caracter preventiv-informativ, în cadrul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor didactice.