Ialomița: Focar de boala limbii albastre în Axintele. S-a delimitat zona de protecție

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Ialomița anunță proprietarii/ deținătorii de bovine, ovine și caprine că în județul Ialomița, în data de 05 septembrie 2014, au fost înregistrate primele rezultate pozitive, confirmate prin examene de detecție a genomului viral, la febra catarală ovină/boala limbii albastre/bluetongue. Boala a fost diagnosticată în localitatea Axintele, la 3 (trei) bovine din 2 (două) exploatații, aparținând lui Dumitrache Victor și Răducanu Ion.

De la data primei confirmări, au mai fost semnalate un număr considerabil de animale care exprimă simptome ce pot fi încadrate în tabloul clinic al acestei boli. De la aceste animale s-au recoltat probe de sânge și s-au transmis la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru boala limbii albastre, în vederea confirmării sau infirmării bolii.

Ce este boala limbii albastre?

Este o boală virală care afectează bovinele, ovinele,  caprele şi alte rumegătoare. Boala nu se transmite de la un animal la altul ci doar prin insecte din genul Culicoides. Boala nu se transmite de la animale la om. În prezent sunt cunoscute 24 de serotipuri ale virusului, identificate în diferite părţi ale lumii. Virulenţa şi rata de mortalitate ale serotipurilor variază considerabil. Boala prezintă un tipar sezonier în funcţie de perioadele de abundenţă a speciilor de culicoide din timpul anului. Frecvenţa cazurilor de boală creşte mai ales spre sfârşitul verii şi toamna.

Evoluția bolii poate fi acută (malignă), în efectivele în care apare pentru prima dată și subacută (benignă),  în efectivele de ovine unde boala evoluează endemic.

Forma acută debutează cu febră 40.5-41ºC urmată de congestia mucoasei bucale și nazale. Buzele, limba și gingiile sunt edemațiate, animalele execută mișcări involuntare ale buzelor din cauza reacțiilor inflamatorii. Deglutiția se realizează cu dificultate. Frecvent apare diareea. Moartea survine în 6-10 zile de la apariția semnelor clinice, în 70-90% din cazuri.

Forma subacută se manifestă prin semne clinice mai puțin intense, moartea survenind după 2-3 saptămâni la 20-30% din cazuri.

În contextul apariției acestei boli pe teritoriul județului, D.S.V.S.A. Ialomița a convocat în data de 05.09.2014, Centrul Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) Ialomița care, în conformitate cu prevederile legislației  în vigoare, a aprobat Programul de măsuri pentru zona de restricții, și anume:

 1. A) în exploatațiile cu animale diagnosticate pozitive:
 2. a) exploataţiile vor fi sub supraveghere oficială;
  b) proprietarul/medicul veterinar desemnat de DSVSA Ialomița, trebuie să deţină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau susceptibile de a fi infectate şi să actualizeze datele din acest registru pentru a ţine seama de animalele care se nasc sau care mor în timpul evoluției bolii, datele din acest registru trebuind să fie prezentate la cererea autorităţii competente şi să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;
  c) se vor face vizite regulate la exploataţia şi de fiecare dată, să efectueze o examinare clinică detaliată sau o autopsie a animalelor moarte şi, când este necesar, să confirme boala prin intermediul testelor de laborator;
  d) trebuie să se asigure că:
  (i) este interzisă orice mişcare a animalelor de la sau la exploataţia;
  (îi) animalele sunt închise în perioadele când vectorii sunt activi, atunci când consideră că sunt disponibile mijloacele cerute pentru aplicarea acestor măsuri;
  (iii) animalele, clădirile utilizate pentru adăpostirea lor şi împrejurimile acestora (în special habitatele în care populaţiile de Culicoides se înmulţesc) sunt tratate regulat cu insecticide autorizate. Pentru a preveni pe cât posibil infestarea cu vectori, ritmul tratamentului trebuie să fie stabilit de autoritatea competentă, ţinându-se seama de persistenţa insecticidului utilizat şi de condiţiile climatice;
  (iv) carcasele animalelor moarte în exploataţie sunt distruse, îndepărtate, incinerate sau îngropate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1069/2009/CE ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animală, ce nu sunt destinate consumului uman.

Animalele moarte ca urmare a bluetongue vor fi despăgubite în conformitate cu H.G. 1214/2009.

Se va face dezinsecția la nivelul întregii localități Axintele.

A fost delimitată în jurul focarului de bluetongue  zona de restricţie care este formată din zona de protecţie (ZP) şi zona de supraveghere (ZS).

Zona de protecție se compune dintr-o parte din teritoriul comunitar pe o rază de cel puțin 100 kilometri în jurul exploatațiilor infectate iar zona de supraveghere 50 km. în continuarea zonei de protecție.

În ceea ce privește măsurile de supraveghere, zona de protecție se împarte în zona de protecție de 0 – 20 km. și zona de protecție de 20 – 100 km.

În cadrul zonei de protecție 0-20 km,  se încadrează următoarele localități: Axintele, Horia, Bărbătescu, Crăsanii de Jos, Crăsanii de Sus, Copuzu,, Balaciu, Sărățeni, Sălcioara, Rași, Muntenii Buzău, Valea Măcrișului, Grindași, Urziceni,, Manasia, Alexeni, Broșteni, Ion Roată, Sfântu Gheorghe, Malu, Butoiu, Bărbulești, Drăgoești, Valea Bisericii, Roșiori, Bărcănești, Condeești, Coșereni, Sintești și Borănești.

Restul teritoriului județului Ialomița se încadrează în zona de protecție de 20 – 100 km.

 1. B) în toate localitățile din județ se va efectua:
 2. Identificarea tuturor exploataţiilor de rumegătoare din județul Ialomița (zona de restricție), efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (bovine, ovine, caprine, etc).
 3. Evaluarea numărului şi arealurilor de viaţă a rumegătoarelor sălbatice receptive

(cervidee, etc) din zona de restricţie delimitată;

 1. Interzicerea ieșirii/intrării/tranzitului animalelor din/în/prin zonă fără avizul DSVSA Ialomița
 2. Mișcarea rumegătoarelor în cadrul zonei de restricție se va face numai cu aviz sanitar veterinar.
 3. În zona de control de 20 km. din jurul focarului se efectuează inspecții clinice periodice (lunar) a rumegătoarelor domestice (bovine, ovine, caprine,etc.) de către medicul veterinar împuternicit din raza sa de activitate.
 4. În restul zonei de protecție (20 – 100 km.) efectuarea zilnică a unei inspecții de către deținătorii de animale/medic veterinar de liberă practică și efectuarea unei inspecţii clinice a rumegătoarelor domestice (bovine, ovine, caprine, etc.) de către medicii veterinari de liberă practică. La notificarea deținătorului de rumegătoare se va acționa ca la suspiciune.

Înregistrarea tuturor modificărilor constatate în starea de sănătate a animalelor, la nivelul mucoaselor aparente, tegumentelor, zonelor capului, membrelor, glandei mamare, aparatului respirator, aparatului genital, în fişe de monitorizare clinică şi transmiterea acestora la DSVSA judeţeană. În cazul în care nu se constată modificări ale stării de sănătate a animalelor, se menţionează aceasta în fişele de monitorizare

clinică;

 1. Informarea şi educarea crescătorilor sau deţinătorilor de animale cu privire la efectuarea unei inspecţii clinice pasive permanente a rumegătoarelor pe care le deţin, şi obligativitatea anunţării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de liberă practică împuternicit ori medicului veterinar zonal;
 1. Colectarea și transportarea la LSVSA Ialomița, pentru investigații de laborator, a tuturor rumegătoarelor sălbatice cu stare de sănătate modificată și a cadavrelor;
 2. Supravegherea prin examen anatomopatologic detaliat al cadavrelor rezultate din tăieri de necesitate, avorturi sau decese ale rumegătoarelor;
 3. Supravegherea serologică a animalelor receptive în vederea efectuării examenelor de laborator în direcția Bluetongue din localități stabilite ca țintă și în jurul centrelor de colectare.
 4. Prelevarea de probe de organe pentru investigații virusologice de la cadavrele animalelor adulte moarte sau tăiate de necesitate, cadavrele vițeilor, mieilor și avortonilor, care prezintă leziunini ce conduc către suspicionarea bluetongue;
 5. Monitorizarea permanentă a populațiilor de vectori prin:
 • capturare săptămânală a acestora cu capcane luminoase, instalate în puncte de colectare fixe din arealuri în care sunt prezente condiții de supraviețuire și reproducere a acestora;

 • capturarea vectorilor în puncte mobile situate la distanță de 10 – 20 km de punctele fixe și între ele, în sezonul de activitate vectorială (mai – noiembrie) pentru a evalua structura, dimensiunea și dinamica sezonieră a populaţiilor de vectori;

Monitorizarea populațiilor de vectori, are ca scop cuantificarea riscului de propagare și transmitere a virusului bluetongue, precum și definirea perioadei libere de vectori.

 1. Întreținerea și actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la efectivele de animale (operarea permanentă a intrărilor și ieșirilor din efectiv) cu tipărirea periodic (săptămânal) de rapoarte semnate de către medicul veterinar împuternicit, proprietarul sau deținătorul animalelor și medicul veterinar zonal și păstrarea acestor rapoarte în dosare accesibile permanent reprezentanților autorităților veterinare județene și naționale;

În perioada 6-8 septembrie 2014, D.S.V.S.A. Ialomița împreună cu Unitatea Locală de Sprijin Axintele, a efectuat dezinsecția adăposturilor de animale și a incintelor  (curților) într-un număr de  229 exploatații, cu scopul limitării transmiterii bolii prin diminuarea populațiilor de vectori.

Pentru asigurarea desfășurării în condiții cât mai bune a activităților economice din domeniul creșterii animalelor și a celor conexe, reamintim obligațiile ce le revin proprietarilor/deținătorilor conform legislației sanitare veterinare în vigoare, și anume:

 • să notifice toate intențiile de comerț intracomunitar cu rumegătoare, cu cel putin 48 de ore înainte de derularea acestora, indiferent dacă este vorba despre vânzări sau achiziționări de animale;
 • să solicite aviz pentru toate mișcările interjudețene de animale, în special rumegătoare;
 • să anunțe orice caz de îmbolnăvire sau moarte apărut la animale medicului veterinar de liberă practică împuternicit (din localitate);

Comunicat de presă: DSVSA Ialomița