Ialomița: DSVSA nu a constatat suspiciuni privind substituția cărnii de vită cu cea de cal

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

carne de calAvând în vedere recentele evenimente privind substituția cărnii de vită cu cea de cal, D.S.V.S.A. Ialomița a instituit în perioada 01.02 – 28.02.2013, următoarele măsuri:

[arrowlist]

 • verificarea tuturor operatorilor de industrie alimentară care dețin obiective de vânzare cu amănuntul tip carmangerie sau măcelărie (15 carmangerii, 12 măcelării);
 • verificarea unităților de industrie alimentară având ca obiective abatoare de bovine sau unități procesare produse din carne, în județul Ialomița neexistând unități autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de cabaline;
 • verificarea tuturor transporturilor de produse de origine animală cu proveniență import sau comerț intracomunitar;
 • verificări la nivelul operatorilor care dețin unități de vânzare cu amănuntul cu obiective tip magazine alimentare, restaurant, fast-food etc.;
 • efectuarea de controale în trafic, împreună cu reprezentanții IPJ Ialomița, în scopul combaterii furturilor de animale și a verificării respectării condițiilor de transport, prevăzute de legislația sanitară veterinară, în ceea ce privește transportul animalelor vii și a produselor de origine animală.

[/arrowlist]

În urma verificărilor dispuse nu s-au constatat suspiciuni privind substituția cărnii de vită cu cea de cal.

Pentru nerespectarea prevederilor sanitare veterinare au fost aplicate un număr de 25 sancțiuni contravenționale, conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, (11 amenzi în valoare de 25120 lei și 4 avertismente).

Deficiențe constatate:

etichetare necorespunzătoare (nemenționarea datei de fabricație, a termenului de valabilitate, a regimului termic de păstrare a produsului);
[arrowlist]

 • stare de igienă necorespunzătoare a spațiilor;
 • manipularea produselor alimentare fără respectarea normelor de igienă;
 • nedemonstrarea trasabilității pentru toate produsele expuse în vederea comercializării;
 • efectuarea de transporturi de animale vii, fără ca acestea să fie însoțite de documentele legale;
 • efectuarea de transporturi de produse alimentare cu mijloace de transport neigienizate sau fără documente legale.

[/arrowlist]
Pentru luna martie 2013 s-au dispus următoarele măsuri:
[arrowlist]

 • efectuarea de verificări săptămânale, inopinate, la nivelul carmageriilor și măcelăriilor în scopul verificării provenienței materiei prime și a corelării cantităților de materie primă recepționată și a cantităților de produse aflate pe stoc sau comercializate către consumatorul final;
 • supravegherea permanentă a unităților autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, ce dețin obiective tip abatoare sau procesare produse din carne;
 • verificarea tuturor transporturilor de materie primă cu origine export sau comerț intracomunitar, iar în caz de suspiciuni recoltarea de probe în cadrul controalelor oficiale;
 • verificări inopinate efectuate la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, în special a celor ce dețin obiective de alimentație publică și recoltarea de probe în cazul suspiciunilor;
 • recoltarea de probe, în cadrul controalelor oficiale, în vederea determinării AND-ului de cal, în alimentele destinate comercializării care conțin carne de vită sau etichetate ca având în compoziție carne de vită, în conformitate cu prevederile Recomandării Comisiei Europene nr. 99/2013/EU, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene;
 • verificări în trafic, împreună cu reprezentanții I.P.J. Ialomița.

[/arrowlist]

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMITA