comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Cum se vând terenurile din extravilan

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
09/03/2017 | Locale Ialomita

De la apariţia Legii nr. 17/2014 (privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, la Direcția pentru Agricultură Ialomița s-au înregistrat 12.123 oferte de vânzare pentru 21.462 ha, la un pret mediu pe judeţ de 18.895 lei/ha.

Analizând ofertele și comunicările de acceptare a ofertelor de vânzare se constată un început de comasare a terenurilor și de consolidare a proprietăţii în marile exploataţii agricole precum și extinderea micilor exploataţii în suprafeţe compacte.

Potrivit prevederilor legale, Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Ialomiţa, ca structura teritorială în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are competența și răspunderea respectării riguroase a prevederilor privind vânzarea -cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, de exercitarea dreptului de preemțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan în suprafaţă de până la 30 ha inclusiv.

Potrivit art. 4 din Ordinul MADR nr. 719/2014, Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Ialomiţa îi revin atribuţii în verificarea documentelor din ofertele de vânzare a terenurilor situate în extravilan privind corectitudinea datelor înscrise în formularele din anexele la Ordinul MADR nr. 719/2014.

Toate ofertele de vânzare a terenurilor sunt afişate la sediile primăriilor și pe site-ul Direcției, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege, referitoare la obligativitatea menţinerii acestora timp de 30 de zile la dispoziţia celor interesaţi în cumpărarea terenurilor.

Aceeaşi obligaţie o are și Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa.

În interiorul celor 30 de zile, preemtorii, așa cum sunt definiţi de cap. III, art. 4, alin. (1) din lege, în ordinea rangului (coproprietari, arendaşi, vecini, Agenţia Domeniilor Statului) își pot manifesta opţiunea de a cumpăra terenurile prin completarea anexei 1D din norme – „comunicare de acceptare a ofertei de vânzare”, ce va fi remisă DAJ Ialomiţa și care, în termen de 5 zile lucrătoare, emite „Avizul final” de vânzare a terenurilor.

Dacă după 30 de zile nici un preemtor nu-și manifestă opţiunea de cumpărare, primăria eliberează vânzătorului „Adeverinţa de vânzare liberă”, dar la un preț nu mai mare decât cel din ofertă.
Cele două documente (avizul final și adeverinţa) sunt valabile 6 luni de zile, timp în care vânzătorul și cumpărătorul își pot face transferul de proprietate prin notariat sau prin acţiune judecătorească.