comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Controale privind starea de salubrizare a cursurilor de apă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/04/2015 | Locale Ialomita

În perioada 25 martie – 16 aprilie, Garda Națională de Mediu împreună cu reprezentanţi SGA Ialomiţa, ISUJ Ialomiţa şi lnstituţia Prefectului Ialomiţa au efectuat verificări privind starea de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora, pe raza județului.

gunoi

În urma controalelor, în câteva dintre localitățile riverane au fost depistate depozitări de deșeuri menajere și gunoi de grajd pe maluri, în zona digurilor, dar și în alte zone din apropierea apelor.

De exemplu, în data de 25 martie, pe raza comunei Bărbuleşti, s-au depistat depozitări de deşeuri menajere pe ambele maluri ale pârâului Sărata, cât şi pe digul de protecţie al cursului de apă, pe toată porţiunea aflată între cele două poduri.

De asemenea, s-au depistat două conducte de evacuare ape menajere în pârâul Sărata. În plus, nu există serviciu de salubrizare în comună. Există rigole stradale doar de-a lungul DN1D, iar restul stăzilor fără şanţuri şi rigole. S-au impus măsuri de salubrizare a zonelor cu depozitări de deşeuri, de notificare a proprietarilor gospodăriilor din zonele critice cu privire la salubrizarea zonei limitrofe şi menţinerea stării de curăţenie şi eliminarea tuturor conductelor de evacuare în pârâul Sărata a apelor uzate. Pentru aceste nereguli s-a aplicat avertisment, urmând ca problemele să fie remediate într-un anumit termen.

La UAT Coşereni s-au constatat depozitări sporadice de gunoi menajer şi gunoi de grajd în zona dig-mal râu Ialomiţa, în zona cuprinsă între canalul de evacuare al Ac. Comana Mare şi pod rutier, precum şi în canalul de evacuare. Există serviciul de salubrizare cu SC Euro Cab SRL Coşereni, iar 40% din străzi au şanţuri de scurgere a apelor pluviale, colmatate sunt 50%. S-a impus măsura de igienizare a zonelor cu depozitări de deşeuri, iar pentru neregulile constatate s-a aplicat avertisment.

La Ciulniţa s-au indentificat sporadic depozitări de gunoi de grajd şi menajer pe malul râului Ialomiţa, în cantităţi mici, în zona unor gospodării din localitatea Ghimpaţi, cca. 2 mc. Şanţurile şi rigolele de preluare a apelor pluviale sunt realizate pe cca. 30% din străzi, colmatate fiind aproximativ 10%. În comună există serviciu de salubrizare. S-au impus măsurile de igienizare a zonelor cu depozitări de deşeuri şi notificarea deţinătorilor de gospodării din zonă cu privire la interzicerea depozitărilor de deşeuri pe malul râului Ialomiţa.

Și la Slobozia s-au constatat depozitări de gunoi menajer şi gunoi de grajd în zona malului drept al râului Ialomiţa, între punctul hidrometric Slobozia şi podul rutier, cca 5 mc. În municipiul Slobozia există canalizare pluvială, iar în cartierul Bora şi Slobozia-Nouă există rigole pe drumurile principale într-o stare corespunzătoare. Serviciul de salubrizare este asigurat de SC Polaris Holding SRL Constanța. S-a impus măsura de salubrizare a zonei cu depozitări de deşeuri.

În comuna Bucu s-au identificat sporadic depozitări de gunoi de grajd pe malul râului Ialomiţa, în spatele a două gospodării, în cantităţi mici de aproximativ 5 mc. Nu există serviciu de salubrizare în comună, iar 18 % din străzi au şanţuri de colectare ape pluviale care sunt întreţinute corespunzător.

raul ialomita

 

La Făcăeni s-a verificat cursul de apă Braţ Borcea pe raza localităţii. S-au constatat depozitări de deşeuri (menajer şi gunoi de grajd) în spatele gospodăriilor limitrofe albiei majore a braţului Borcea (zona ravenelor), cca. 2 mc. Rigolele de preluare a apelor pluviale sunt realizate în proporţie de 85% din străzi, din care 15% colmatate. Există serviciu de salubrizare încheiat cu SC Salubritate Comunală SRL Slobozia.

La Bordușani s-au constatat depozitări necontrolate de gunoi de grajd, gunoi menajer şi pet-uri pe malul stâng al Braţului Borcea, în spatele gospodăriilor, pe o lungime de cca. 500 m, cca. 100 mc. Sunt realizate şanţuri şi rigole pe aproximativ 90% din străzi, iar în procent de 50% sunt colmatate. Există serviciu de salubrizare încheiat cu SC Salubritate Comunală SRL Slobozia. Pentru neregulile constatate s-a aplicat avertisment conform Legii Apelor.

La Feteşti s-au constatat depozitări necontrolate de gunoi de grajd şi gunoi menajer în zona fostei fabrici de alcool şi parcul Trandafirilor, în zona dig I – mal stâng cca. 10 mc (100 mp) şi între cele două diguri de apărare şi pe diguri cca. 200 mc (aproximativ 10.000 mp). Există 30% din străzi cu şanţuri şi rigole, iar 30% sunt colmatate. Serviciul de salubrizare este asigurat de SC Urban SA Călăraşi – Sucursala Feteşti. Și aici s-a aplicat avertisment și s-au impus măsurile de igienizare a zonelor cu depozitări, notificarea deţinătorilor de gospodării în zona cărora se găsesc depozitări de gunoi precum şi a concesionarilor terenului cuprins între cele două diguri de apărare privind igienizarea zonei şi interzicerea depozitărilor de deşeuri de orice fel.

Recent a fost controlat și UAT Andrăşeşti, unde s-au constatat depozite de gunoi de grajd în albia majoră a râului Ialomiţa (cca 5 mc) şi pet-uri pe malul râului Ialomiţa (cea l mc), iar în albia majoră a râului este amplasată o construcţie neautorizată cu destinaţia grajd de vaci. Nu există şanţuri de preluare ape pluviale şi nu există serviciu de salubrizare la nivel de comună. S-au impus măsurile de igienizare a zonelor cu depozitări menţionate şi notificarea deţinătorilor de gospodării limitrofe zonei cu depozitări de deşeuri cu privire la interzicerea depozitării de gunoi de orice fel pe malul stâng al râului Ialomiţa. S-a mai impus ca primăria Andrăşeşti să ia toate măsurile pentru intrarea în legalitate a construcţiei neautorizate ridicată în albia majoră a râului Ialomiţa.

La UAT Manasia s-au descoperit de asemenea depozitări de deşeuri în zona dig mal a râului Ialomiţa (3 mc). Este obturată secţiunea de scurgere a râului Ialomiţa în zona podului plutitor (cea 1 mc) mal stâng prin acumulare de material lemnos şi pet-uri. Sunt rigole/şanţuri de preluare ape pluviale pe 40% din străzi, colmatate 10%. Serviciul de salubrizare este în curs de delegare către un operator autorizat. S-au impus măsurile de igienizare a zonei cu depozitări de deşeuri şi îndepărtarea materialului lemnos şi pet-uri lor pentru asigurarea secţiunii de scurgere a râului Ialomiţa şi curăţarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale şi menţinerea acestora în stare corespunzătoare de funţionare.
Controale au mai fost și în alte localități, însă nu s-au constatat nereguli.