comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Controale ITM – transportatori rutieri de mărfuri şi de călători

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/11/2020 | Lege si Ordine

În perioada 26 –30 octombrie 2020 s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania națională de control privind respectarea, de către transportatorii rutieri, a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională.

Obiectivele Campaniei:

 1. Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 2. Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
 3. Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale HG nr. 905/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto ;
 4. Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 5. Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier , a prevederilor legale privind timpul de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a declanşat acţiuni de control, atât pe teren (în trafic împreună cu inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratului Teritorial pentru Controlul în Transportul Rutier) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane , având cod CAEN 4941 şi cod CAEN 4931 , pe teritoriul României.

În Ialomiţa, au fost verificaţi 19 angajatori şi 35 de conducători auto şi au fost constatate următoarele deficienţe :

 1. Nestabilirea si neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal;
 2. Nerespectarea prevederilor privind munca de noapte.
 3. Nerespectarea clauzelor contractului individual de munca cu timp parțial
 4. Neinițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

A fost aplicată o amendă în valoare de 3.000 lei pentru nerespectarea prevederilor privind munca de noapte şi s-au dispus 5 măsuri pentru remedierea neconformităţilor .

Sef Serviciu Relatii de Munca – State Aurelia

În luna octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa, în domeniul Relaţiilor de Muncă, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni aprobat de Inspecţia Muncii.

Au fost efectuate 116 de controale, din care 87 au fost controale de fond şi pe legi speciale,  la angajatori din mai multe sectoare de activitate. În urma controalelor, au fost sancţionaţi 27 angajatori şi au fost aplicate 38 de  sancţiuni contravenţionale, din care 17 amenzi cu valoare totală de 234.500 lei şi 21 avertismente scrise.

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 60 de  măsuri cu termene concrete de realizare, urmând ca la data expirarea acestor termene să fie efectuat un  control  pentru verificare.

Pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, în luna octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa , a realizat un număr de  108 controale, în care au fost depistate un număr de 10 persoane ce desfăşurau muncă nedeclarată , la 5 angajatori ce au fost sanctionaţi contravenţional cu amenzi  în valoare de 190.000 lei. Cele 10 persoane depistate că desfăşurau muncă nedeclarată au fost identificate în următoarele situaţii:

 • 3 persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă anterior începerii activităţii;
 • 6 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii ;
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 ITM Ialomița