comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Controale ITM

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/03/2017 | Lege si Ordine
Actualizat: 31 martie 2017

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat în luna martie 2017, în domeniul relaţiilor de muncă, acţiuni de control, în cadrul Campaniei Naţionale „O zi pe săptămână”, prin controale inopinate la angajatorii din domeniile de activitate cu codul CAEN 4520 – întreţinerea şi reparaţii auto, spălătorii şi vulcanizări.

Au fost efectuate, în cadrul campaniei, 47 de acţiuni de control, fiind sancţionaţi 15 angajatori, cu 15 de sancţiuni; au fost depistate 5 persoane ce desfăşurau muncă nedeclarată la 5 angajatori, valoarea amenzilor fiind de 50.000 lei.

Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedică statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale. Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale.

Problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă au constat în:

• Neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
• Nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
• Neintroducerea datelor şi netransmiterea la inspectorat a programului REVISAL;
• Nerespectarea prevederilor referitoare la munca suplimentară în cazul contractelor individuale cu timp parţial;
• Neaducerea la cunoştinţă a dispozițiilor Regulamentului intern;
• Neprogramarea concediilor de odihnă pentru anul 2017;
• Necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea activității.
Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 38 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare.

Comunicat de presă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa