Ialomița: Controale ITM

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat, în perioada ianuarie – februarie 2014, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 509.800 lei.ITM ialomita   

În domeniul relaţiilor de muncă activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin controale inopinate la toate tipurile de angajatori, atât  în timpul controalelor planificate cât şi în cadrul Campaniilor Naţionale organizate de Inspecţia Muncii.

Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale. Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedică statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale.

Au fost efectuate  415 controale, fiind depistaţi 22 de angajatori ce foloseau  47 de persoane  fără forme legale de angajare, din care 19 femei. S-au aplicat amenzi în domeniul relaţiilor de muncă de 444.300 lei, din care 340.000 lei pentru muncă la negru.

Ca urmare a acţiunilor întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă IALOMIŢA în cadrul Campaniei privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, în luna februarie 2014,  au fost depistate 13 persoane ce desfăşurau activitate în domeniul construcţiilor, fiind întocmit dosar penal şi înaintat organelor de cercetare.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă au constat în :

  • neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă ;
  • nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
  • neintroducerea datelor şi netrasmiterea la inspectorat a programului REVISAL;

Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 542 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare, iar acolo unde actul normativ prevede sancţionarea s-au aplicat sancţiuni.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 287 de controale, în urma cărora 203 de angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 65.500 lei. La 2 angajatori s-a dispus sistarea activităţii până la remedierea deficienţelor, iar un număr de 10 evenimente care s-au produs pe teritoriul judeţului Ialomiţa au fost comunicate de către angajatori. 

Au fost dispuse  348 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate :

  • instruirea la locurile de muncă ale lucrătorilor;
  • realizarea controalelor medicale;
  • dotarea cu echipamente de protecţie;
  • reautorizarea societăţilor din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă.

● semnalizarea corespunzătoare la locurile de muncă;